Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 De Vier Windstreken is eenopenbare basisschool in de Banne, gemeente Amsterdam-Noord..Een openbare school is voor iedereen toegankelijk.leerlingen en leraren met verschillende nationaliteiten/levensbeschouwingzijn welkom. Doordat het een openbare school is leren kinderen op een prettig manier hoe de samenleving van Nederland in elkaar zit en leren normen en waarden van de samenleving. - zelfstandig, verantwoordelijk- creatief en kritisch te kunnen leven De Vier Windstreken is school dat erg belangrijk vindt dat kinderen extra zorgen moeten krijgen als ze het nodig hebben. En dat merk ik erg als ik op stage ben. Kinderen worden constant geobserveerd. Na school tijd besteden ze nog veel tijd om verder na te denken over kinderen tijdens vergaderingen. Ik vind het erg goed dat ze kinderen steunen en tijd aan besteden. Maar ik merk bijvoorbeeld dat er kinderen zijn die het juist erg goed doen en daar wordt er niet veel tijd aan besteed. Wat erg zonder is. - Samen leren en samenwerken In de maatschappij leef je niet in je eentje.Daarom leren kinderen op de Vier Windstreken. Vanaf groep 1 dat ze samen moeten werkenom een opdracht te kunnen uitvoeren, Tijdens opdrachten helpen kinderen elkaarIk merk dat kinderen niet zo snel naar een juf gaan, maar dat ze het vaak samen proberen en dat in een kleuterklas. Inrichting: Richting: 3 belangrijkste visies De Vier Windstreken is een regulier basisschool.De Vier Windstreken richt zich niet op een speciale doelgroepen omdat kinderen allemaal verschillend zijn. Op de Vier Windstreken zijn er drie belangrijke Visies. De Vier Windstreken valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Stichting Openbaar Onderwijs Noord is een ontstaan uit het stadsdeelAmsterdam-Noord. Samen met ziestien scholen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbarescholen wordt verzorgd van Amsterdam-Noord. Tijdens lessen worden kinderen erg gestimuleerd om kritisch te kijkennaar bepaalde zaken. Bij de kleuters worden er veel gesprekken met de kinderen gevoerd en geluisterd naar meningen van kinderen. Ik zelf ben voorstander voor zulke lessen omdat kinderen vanaf jongs af aan moeten leren hoe het leven in elkaar zit. - Voortdurende ontwikkeling stimuleren Praktijkvoorbeeld: Tijdens kringgesprekken zie ik dat mijn stage mentor veel doorvraagt naar meningen van kinderen. Waarom denk jij zo, wat zou jij doen in zo'n situatie. Ik zie ook dat ze zelfstandigheid stimuleert als een kind zelfstandig netjes zit en stil zonder dat ze iets heeft gezegd krijgt dat kind complimenten. Kinderen die zelf een mandarijn kunnen pellen krijgen complimenten en als ze hun troep en tafel schoon maken krijgen ze een sticker van haar. Praktijkvoorbeeld: Tijdens knutsel lessen zie ik dat kinderen worden gestimuleerd om elkaar te helpenAls knippen bijvoorbeeld moeilijk gaat vragen ze eerder een klasgenoot om te helpentijdens knutselen mag ik ook niet kinderen helpen, maar moet ik een andere kind erbij roepenom te helpen.Bij de bouwhoek worden kinderen gestimuleerd om samen iets te bouwen en als het af is maakt mijn stage mentor een foto ervan en hangt ze het op om te laten zien dat samen iets moois hebben gemaakt. Praktijkvoorbeeld: Ik zie vaak als een zwak kind een werk goed doet. Krijgt het veel complimenten en krijgt het een knuffel van de juffrouw. Zwakke kinderen krijgen ook een extra sticker als ze een werkje goed hebben gemaakt. Praktijkvoorbeeld: Ik zie dat er veel word gecommuniceerd tussen kinderen, ouders en leraren om elkaar beter te begrijpen. Voorbeeld: In de ochtend komen ouders bij elkaar in de ouderkamer en praten ze met elkaar. De ouders zijn van verschillende nationaliteiten, ze leren van elkaar en zijn zo ook een voorbeeld voor hun kinderen omdat de ouders elkaar respecteren zie ik ook dat de kinderen elkaar ook respecteren.
Create Your Free Infographic!