Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Przewodnik młodego demokraty bezpośredniego Website Opłacenie składek za 3 miesiące wyraźnie w treści przelewu oznaczyć rodzaj wpłaty, wpisując słowo "Składka - Imię i Nazwisko"na konto12 1060 0076 0000 3280 0006 0939Otrzymujesz też skrzynkę mailową.https://ssl0.ovh.net/roundcube/login: imie.nazwisko@db.org.plHasło: Twój nr PESEL Przyjęcie w poczet członkówZapoznać się ze statutem (http://bip.db.org.pl/Statut)programem(http://db.org.pl/program/)projektami (http://db.org.pl/projekty-programowe.ph p)oraz Biuletynem Informacji Publicznejna którym są wszystkie akty wewnętrzne(http://bip.db.org.pl/BIP) Zapis do grup na Facebooku. Facebook jest dla nas głównym narzędziemkomunikacji i do momentu wypracowaniaSystemu Deliberacji nim zostanie.To na Facebooku, wymyślane sąinicjatywy i podejmowane decyzje,również te o wykluczeniu. Na facebooku DB posiada następujące grupy:1) DB- Grupa organizacyjna (do spraw organizacyjnych; nowi członkowie dołączani automatycznie)2) DB- Grupa dyskusyjna (do dyskutowania na tematy interesujące DeBeściaków- nowiczłonkowie dołączani automatycznie)3) DB- Grupa wizerunkowa - (grupa marketingowa - dołączenie na prośbę)4) Grupy lokalne - dołączenie na prośbę Uczestniczenie w walnych zebraniach,wszelka odtwórcza aktywność (wcześniej przedyskutowana na grupie organizacyjnej)Zbieranie podpisów pod kandydatami, i innymi referendami,zgłaszanie się jako kandydat do wyborów.
Create Your Free Infographic!