Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 INGRID HOEIJMAKERS Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Geboorteplaats:Adres: Nationaliteit: Telefoonnummer: Email adres: Rijbewijs: Ondernemend - Doorzetter - Kwaliteitsgericht Ingrid Hoeijmakers13-11-1994OosterhoutStrijenlaan 15, 4931 HE, GeertruidenbergNederland0644096953ingridhoeijmakers@hotmail.comAuto (B) 2007 - 2012:2012 - heden: Educatie HAVO profiel Economie en Maatschappij Dongemondcollege Raamsdonksveer NHTV BREDA opleiding logistiek en economie (HBO)Propedeuse behaald in het eerste jaar Momenteel: 3e jaar 2009 - 2011: Medewerker bij snackstation Kwebbles in Geertruidenberg2011 - april 2014: Caissière bij supermarkt Plus in GeertruidenbergApril 2014 - september 2014:Via Actief zorg werkzaam als huishoudelijke hulp bij bejaarden Werkervaring Stage Augustus - november 2014:Holmatro Raamsdonksveer (afgesloten met een 8)Holmatro is een producent van hydraulische gereedschappenen systemen die wereldwijd gebruikt wordenbij reddingsoperaties en industriële toepassingen. Onderzoek Holmatro Software Prezi: Voldoende MS office 2010 Word: Goed MS office 2010 Excel: Goed MS office 2010 Powerpoint: Goed Talen Nederlands:Engels: Goed (moedertaal)Voldoende Hobby's Tennis "A goal is a dream with a deadline" Probleemstelling: Door de groeiende afzet en variërende producten ishet onduidelijk welke producten, er met welkverpakkingsmateriaal verpakt moeten worden.Daarnaast zijn er teveel verschillende typen dozendie veel opslagruimte nodig hebben. Onderzoek:De hoofdlijnen van het onderzoek bestaan uiteen aantal onderdelen:- De verpakkingslijn en het verpakkingsmateriaalin kaart brengen.- Een analyse van de dozen op basis van verbruiken de voorraad. - Een extern opslagplan.
Create Your Free Infographic!