Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 NGƯỜI THAM KHO HOT ĐỘNG NGOI KHÓA THÔNG TIN LIÊN HNgày sinh : 19/02/1992Địa ch: 49 Phm Thế Hin, Khóm M Tây, Phường M Phú, Thành Ph Cao Lãnh, Tnh Đồng ThápEmail : nguyenthituyethoa1992@gmail.comS đin thoi : +841289645643 = S THÍCH: Xem tin tc trên báo đài, xem phim, nghe nhc, thích khám phá mi th Nguyn Th Tuyết ThanhS đin thoi: 0938473547Nơi công tác: Giao dch viên ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank. 2004-2000 2011-2015 23/09/2014 25/10/2014 Trường Tiu hc Phường 2 THÔNG TIN B SUNG Người viếtNguyn Th Tuyết Hoa $ TRÌNH ĐỘ HC VN & QUÁ TRÌNH ĐÀO TO Chu được áp lc cao trong công vic Đại hc Công Ngh Thành Ph H Chí Minh Ngành hc Tài Chính Ngân Hàng S dng thành tho Microsoft Word, Excel Có kh năng tp trung tt trong mi tình hung K năng đàm phán,thương lượng vi khách hàng K NĂNG 06/2012Tham gia chương trình "Hiến máu nhân đạo" ti trường Đại hc Công Ngh TPHCM Trong cuc sng hay trong công vic là người luôn nhit tình, chăm ch.Thng thn và tht thà là hai đức tính luôn sn có trong tôi.Tôi luôn mong ước được làm vic trong môi trường chuyên nghip,nếu được làm vic ti Quý ngân hàng,tôi s góp phn để ngân hàng luôn phát trin thnh vượng. Có tinh thn hp tác tt trong khi làm vic nhóm 15/05/2013 - 30/06/2013 TIN HC BTrung tâm Tin hc–Đại hc Khoa Hc T Nhiên TPHCM. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Create Your Free Infographic!