Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 NGUYN TH TUYT HOA HOT ĐỘNG NGOI KHÓA THÔNG TIN LIÊN HNgày sinh: 19/02/1992Địa ch: 49 Phm Thế Hin, Khóm M Tây, Phường M Phú, Thành Ph Cao Lãnh, Tnh Đồng Tháp.Email: nguyenthituyethoa1992@gmail.comS đin thoi: +1289645643 = S THÍCH: Xem tin tc trên báo đài, xem phim, nghe nhc, thích khám phá mi th MC TIÊU NGH NGHIPMc tiêu ngn hn: Tôi mun ng tuyn vào v trí giao dch viên ngân hàng.Mc tiêu dài hn: Trong quá trình làm vic, tôi s c gng nâng cao kiến thc để tr thành mt chuyên viên thm định tín dng. 2004-2000 2011-2015 23/09/2014 25/10/2014 Trường Tiu hc Phường 2 Nguyn Th Tuyết Thanh Nhân viên giao dch viên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Bình Tây. NGƯỜI THAM KHO $ TRÌNH ĐỘ HC VN & QUÁ TRÌNH ĐÀO TO Chu được áp lc cao trong công vic Đại hc Công Ngh Thành Ph H Chí Minh Ngành Tài Chính Ngân Hàng S dng thành tho Microsoft Word, Excel Kh năng tp trung tt trong mi tình hung K năng đàm phán, thương lượng vi khách hàng K NĂNG Tham gia chương trình "Hiến máu nhân đạo" ti trường Đại hc Công Ngh TPHCM.Tham gia hi tho " Bí quyết chinh phc nhà tuyn dng " do trường Hutech t chc.Kiến tp Ngân Hàng Thương Mi C Phn Vietcombank chi nhánh Tân Định TP.HCM. TING ANH BTrung tâm Ngoi Ng Đại hc Công Ngh TPHCM Có tinh thn hp tác tt trong khi làm vic nhóm 15/05/2013 - 30/06/2013 TIN HC BTrung tâm Tin hc–Đại hc Khoa Hc T Nhiên TPHCM. KINH NGHIM ĐẠT ĐƯỢCKh năng phân tích tình hình cho vay ca mt ngân hàng.Cách làm h sơ xin vic và điu kin ng tuyn ca ngân hàng.Tham gia vào hot động làm vic ca ngân hàng.
Create Your Free Infographic!