Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 západní (demokratické) mocnosti dohoda umírněných husitů s katolickou církví přijat pouze jeden z původních požadavků (tzv. přijímání podobojí - viz. 4 pražské artikuly) Zikmund přijat husity za českého krále - bitvu u Domažlic (1431) vyhráli podle legendy husité tak, že proti vojsku, které obléhalo Domažlice, vyrazili za zpěvu bojovné písně "Ktož jsú boží bojovníci" nepřátelé ve strachu utekli 1. Zajištění svobodného kázání2. Přijímání "podobojí" (přijímání Hostie i mešního vína) i pro běžné lidi3. Zákaz světského panování kněží4. Rovnost všech lidí před spravedlností Studená válka - středověké revoluční hnutí, vzniklé z reformního proudu v katolické církvi 1. pražská defenestrace Kdy a kde to bylo? Proč to začalo? Jaké byly příčiny? 1) KRITIKA CÍRKVE: církev měla obrovskou moc, byla bohatá a zneužívala svého postavení (chovala se nenasytně, např. vybírala poplatky od věřících - tzv. desátky) někteří kazatelé požadovali (později i na veřejných kázáních), aby se církev vrátila ke kořenům a vylepšila svou pošramocenou pověst2) TRESTÁNÍ KAZATELŮ: trestání "rebelujících" kazatelů paradoxně posilovalo nově vznikající hnutí a zvyšovalo jeho podporu mezi obyvateli3) NÁLADA VE SPOLEČNOSTI: Kutnohorský dekret (1409) způsobil odliv cizinců z pražské univerzity a oslabil její vliv v rámci střední Evropy; obyvatelstvo zasáhl také hladomor ve 2. polovině 14. století Sir Winston Churchill - na začátku 15. století vzrostla kritika poměrů v katolické církvi kazatelé, kteří vyzývali ke změnám, byli trestáni růst obliby nového hnutí - husitství - kterému šlo mimo jiné o rovnost lidí 1) poválečné uspořádání Evropy Teheránská konference - období mocenského soupeření a vojenského napětí mezi socialistickými (hl. Sovětský svaz) a demokratickými státy (hl. USA) husité, kteří se přidali na stranu vítězů, prosadili na koncilu v Basileji pouze malou část z původního husitského seznamu požadavků (4 pražské artikuly) - město Tábor bylo centrem husitů (tzv. táboritů)- název mu husité dali podle hory Tabor, ležící v dnešním zraeli- zdejší společenská pravidla a zákony byly velmi striktní - každý musel po příchodu do města odevzdat svůj majetek, který se shromažďoval na náměstí pro potřeby všech Co to bylo? 50. léta 60. 70. 80. železná opona - prakticky po celém světě (hl. v Evropě a Asii) - ve 2. polovině 20. století (neoficiálně 1947-1991) - USA- Kanada- Velká Británie- Záp. Německo (NSR)- Francie- Itálie- Španělsko - Řecko- Turecko- Norsko- Nizozemsko- a další spojenci 1947 1943 KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 1945 Proč "studená"? - jednání tzv. Velké trojky (SSSR, USA a Velké Británie) o 1948 1950 1953 - začátek Studené války- zahájení souboje mezi USA a SSSR o vliv ve světě Jak začala? Jak skončila? Josif V. Stalin východní blok (socialistické státy) - Sovětský svaz (SSSR)- Východní Německo (NDR)- Československo- Maďarsko- Bulharsko- Kuba- Čína - britský premiér, jeden z hlavních strůjců úspěchu Britů ve 2. svět. válce (1874-1965) společném postupu proti Německu a poválečném uspořádání Evropy - sovětský diktátor, jeden z nejkrutějších státníků všech dob (1878-1953) Franklin D. Roosevelt - americký prezident (1882-1945) Harry S. Truman - americký prezident, Rooseveltův nástupce- v úřadu do r. 1953 (1884-1972) - dddddd
Create Your Free Infographic!