Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 El COIPÚSud-americà Mac | Early Adopter | Gadgets És un mamífer rosegador de la família dels miocastòrids, és un animal gran en comparacions amb els altres rosegadors. Te 1 qua llarga, de secció rodona i amb un pelatge gris marronós amb tons groguencs molts suaus. Els mamífers són animals Vertebrats, s'alimenten de llet materna Quan acabin de Néixer.Al cos dels mamífers Podem distingir 3 parts: cap, tronc i extremitats. Respiren pèls pulmons i podin viure a la terra ia l'aigua.Tot i que la la Majoria són terrestresSegons su alimentació a els mamifers podin ser:-Herbívors: S'alimenten de vegetals-Carnivors: S'alimenten de carn- Omnívors: S'alimentes de car i vegetals.Segons su manera de resproduir-se elsclassifiquem a:-Vivípars: Neixen del ventre de su mare.-Ovipars: Neixen d'1 ou que posa la mare Mamífers Habita en:ambients aquàtics (rius, rierols i zones de reg)terrenys altsExemple de lloc: Delta de l'Ebre Habitat Origens i localitzacióa Catalunya És propi de Sud-America Brasil, Uruguai, Paraguai, Xile i parts de Bolívia.Va arribar a Catalunya per ser criat pel valor de la seva pell.Van deixar lliures diversos exemplars i es van instal·lar al riu de Tordera,al Montseny, Ripollès i l'Alt Empordà Alimentació HervívorogramíniesPlantes aquàtiques (cullereta d'aigua, saeta i carrerada).Ingereix entre 1,2kg i 1,7Kg ed menjar al dia.Els seus pròpies excrements (proporciona proteïnes i aminoàcids).Usa els seus clientes per arrencar les plantes i les seves arpes perarrencar les plantes de sota l'aigua.No s'allunya del seu niu pel que la seva menjar queda molt restringida.
Create Your Free Infographic!