Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 MUSCLO ZEBRAT El musclo zebrat o popularment anomenat musclo zebra. És un mol·lusc bivalve d'origen rus (de la mar Càspia). Més petit que els seus cosins marins, es nodreix de plàncton per filtració de l'aigua. ESPÈCIES INVASORES PRINCIPAL PROBLEMA És una espècie molt competitiva que senganxa a les plantes aquàtiques i a musclos més grossos. Aixó provoca una perturbació i un perill per a la diversitat dels ecosistemes. A més a més, provocan desperfectes en els sistemes de canalització i refrigeració en centrals hidroelèctriques i similars, encara que això es pot evitar mitjançant l’ús de determinats tipus de filtres. ASPECTE Es caracteritza per tenir una forma triangular. Generalment pot arribar a una llargada dentre 26 i 40 mm i a una amplada dentre 17 i 20 mm. La closca acostuma a ser de color marró fosc fins a negre amb línies de color marró clar. El musclo zebrat es va introduir en les aigües de lEbre i es va adaptar amb èxit al nou hàbitat construint una veritable plaga. Per aquest motiu, els temors sobre la posible invasió daquest mol·lusc shan fet realitat quan lagost del 2001 un grup despecialistes en nàiades i un grup de naturalistes catalans van detectar la seva presència en el baix ebre desde Xerta fins a lembassament de Ribaroja. Són aquells animals, plantes o altres organismes transportats i introduits per l’ésser humà en llocs fora de la seva àrea de distribució natural i que han aconseguit establir-se idispersar-se en la nova regió. El musclo zebrat és una de les moltes espècies invasores que hi ha. PLAGA A L'EBRE Donada la seva gran perillositat, aviat es van iniciar investigacions per combatre el musclo zebrat a gran escala. Una delles, realitzada per la Universitat politècnica de València a Alcoi des de lany 2008, amb finançament del Ministeri de Medi Ambient, pretenia identificar un reactiu químic que fos poc agressiu amb altres espècies i amb la resta decosistemes, però capaç dacabar amb la resistència del musclo zebra. LLUITA CONTRA L'ESPÈCIE El musclo zebra és un agent de canvi ecològic radical : disminueix dràsticament la concentració de fitoplàncton a l'aigua, augmenta la deposició de matèria orgànica al fons, i l'estructura del bentos queda governada per les denses molusqueras. A més d'alterar de forma dràstica les condicions ecològiques de l'ecosistema fluvial, la invasió d'aquest bivalve és la causa directa de l'extinció de diverses espècies en els rius que ha colonitzat. ÉS NECESSÀRIA LA DESCONTAMINACIÒ?
Create Your Free Infographic!