Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 double click to change this title text! TOPLU MEKANLARDAKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ Hayatımızın her alanındayeralan plastiklersağlımızı tehdit ediyorlar. Plastik maddeler hafif, bükülebilir,neme karşı dirençli, ve ucuz olduklarından geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Biyolojikparçalanmaya dirençli olup, çok zor ayrışabilir, yıllarca tam ayrışmadan ekosistemde kalır.Bu durum plastik kirliliğine neden olmakta ve ekosistemin doğal yapısınınbozulmasına neden olmaktadır. Çoğu kimyasal atıklar içerdikleri ağır metaller yüzünden tehlikeli atıklar olarak sınıflandırılmışlardır ki, ağır metallerin doğada ve dolayısıyle insan vücudunda akümülasyonu çeşitli ve ölümcül olabilecek hastalıklara neden olabilmektedir. Dünyada ağır metal olarak sınıflandırabilecek 50 nin üzerinde metal bulunmaktadır. Özellikle kurşun, civa, arsenik ve kadmiyum insan sağlığı için oldukça tehlikeli ve insanları zehirleyen metaller olarak ün yapmışlardır Çoğu kimyasal atıklar içerdikleri ağır metaller yüzünden tehlikeli atıklar olarak sınıflandırılmışlardır ki, ağır metallerin doğada ve dolayısıyle insan vücudunda akümülasyonu çeşitli ve ölümcül olabilecek hastalıklara neden olabilmektedir. Dünyada ağır metal olarak sınıflandırabilecek 50 nin üzerinde metal bulunmaktadır. Özellikle kurşun, civa, arsenik ve kadmiyum insan sağlığı için oldukça tehlikeli ve insanları zehirleyen metaller olarak ün yapmışlardır METAL ATIKLARI Hayatımızın her alanındayeralan metallersağlımızı tehdit ediyorlar. Kimyasal atıklar içerdikleri ağır metalleryüzünden tehlikeli atıklar olarak sınıflandırılmışlardır ki,ağır metallerin doğada ve insan vücudunda çeşitli,ölümcül olabilecek hastalıklara neden olabilmektedir.Özellikle kurşun, civa, arsenik ve kadmiyum insan sağlığı için oldukça tehlikelive insanları zehirleyen metallerdir.Maalesef şu anda dünya genelinde, pınarlar, göller ,nehirler ve hatta buzullar olmak üzere tüm içme suyu kaynakları kimyasal kirlenmeye maruz kalmışlar ve belli bir oranda kirlilik içermektedirler. CAM ATIKLARI Hayatımızın her alanındayeralan camlarsağlımızı tehdit ediyorlar. Cam içeriğinde 3 ana ham madde içermektedir. Bunlar kireç, soda ve kumdur.Bu malzemelerin oluşumu büyük sıcaklıklarda olmaktadır ve üretim açısından çevreyebüyük zarar içermektedir.Zararları 2 şekilde olmaktadır. Bu zararlar suya ve havaya etki etmektedir. ÜLKEMİZDEÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İSTATİSTİK 2013 KAĞIT ATIKLARI SİGARA ATIKLARI DİĞER ATIKLAR Hayatımızın her alanındayeralan kağıtlarsağlımızı tehdit ediyorlar. Diğer atıklar ise;toplu alanlarda atılançekirdek kabukları,stadyum etrafındaki çeşitliatıklar(kağıt,plastik vb)sinemalarda patlamış mısıratıkları örnek verilebilir.Bunlarda çevreyi kirleten önemli unsurlardır. Kağıt üretimimin çevreye ve doğaya verdiği en önemli zarar ormanların bilinçsizce katledilmesidir. Ayrıca kağıt üretimi sırasında ortaya çıkan endüstriyel atıklar su ve havayı kirletir. Balık ve kuşlara oradan da insanlara geçerek sağlığı tehdit etmektedir.Yerlere atılan her bir kağıtla doğanın dengesini bozmaktayız. Yere attığımız sigaraizmaritleri sağlımızıtehdit ediyorlar. Çevre kirliliğinin en büyük sebebi sigara izmaritidir. Bilhassa denizlere atılan çöplerin %73 ünü sigara izmaritleri oluşturmaktadır.Buda denizde yaşayan canlılarave bizlere zarar vermektedir. Yere attığımız çöplersağlımızı tehdit ediyorlar. PLASTİK ATIKLARI %7 Diğer Atıklar %45 PET ŞİŞE VE KAĞIT ATIKLARI %25 METAL ATIKLARI CAM ATIĞI SİGARA ATIĞI
Create Your Free Infographic!