Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 MOSQUIT TIGRE AEDES ALBOPICTUS CICLE REPRODUCTOR 1 Femella A diferència daltres mosquits, el tigre no necessita molta aigua per criar. Les seves larves creixen perfectament dins petites reserves daigua estancada. Un cop han fet la metamorfosis, al cap de 48 hores ja poden picar com un mosquit adult. Té un radi dacció relativament curt, duns 400m del lloc de cria. 200 ous Els objectes grans també poden generar espais amb aigua estanca, intentar-ho evitar. Evitar tenir galledes o recipients amb aigua estancada, sempre posar-los cap avall o tancar-los. Eliminar els pneumàtics vells o qualsevol resta dobra (sacs amb runa, baladoses...). Si tens un estany, és recomanable tenir peixos vermells que es mengin les larves de mosquit. El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie d'insecte invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color negre i amb ratlles blanques. Només piquen les femelles, els mascles s'alimenten de nèctar.La seva activitat es concentra a la matinada i al vespre. Viu en llocs humits. Els insectes són la classe predominant dels artròpodes.Els insectes són animalsinvertebrats, i molts d'ells han desenvolupat la capacitat de volar. Són la forma de vida dominant a la Terra en nombre d'espècies. Se'n coneixen més d'un milió.Tots els insectes conten de 3 parts comunes, el cap, el tòrax i labdomen. Els ulls son compostos, es a dir, estan formats per moltes pupilles que actuen com a una que els hi permet tenir una visió total (360 graus). Abdomen Torax Es va introduir a España el 2004 al port de Barcelona en un vaixell provinent dItalia. Actualment a Catalunya es troba a les províncies de Tarragona i Barcelona (taronja). Les parts verdes són on s'han trobat mosquits Tigre temporalment. COM EVITAR-HO A CASA MEVA? Encara que el mosquit tigre no desplaci a cap espècie, els científics estan preocupats ja que pot ser el vector de malalties tropicals. Si ha arribat el mosquit fins aquí, també podria arribar les malalties com la Chikungunya, que es van detectar 3 casos a Mataró. Aquesta provoca dolors articulars i forta febre. EL MOSQUIT COM UN VECTOR
Create Your Free Infographic!