Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Blokkade van Berlijn spanning tussen oost en west 12 mei 1949 24 juni 1948 uiteindelijk gaf de Sovjet Unie de blokkade op Generaal Lucius D. Clay (1897-1978), de Amerikaanse commandant in Berlijn, kreeg de opdracht om een luchtbrug naar Berlijn te organiseren. 26 juni 1988 begon de VS met kolen en aanvoer van levensmiddelen. Zo zorgen de ervoor datde mensen aan levensmiddelen konden komen ondanks de blokkade. 277.264 vluchten zijn in totaal tijdens de luchtbrug uitgevoerd luchtbrug Duitsland opgedeeld in vier militaire zones: Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk kregen elk een zone toegewezen. Berlijn lag midden in de Sovjet-zone, maar was zelf ook weer verdeeld in vier zonesDit zorgde voor spanningen tussen Oost en West in 1948 wilde men verenigen en één munt invoeren de Sovjet Unie was het hier niet mee eens en sloten allewegen naar West-Berlijn af.Later werd ook de stroomvoorziening afgesloten ongeveer 2000ton aan goederen per dag om de 3 minuten landde een vliegtuigin Berlijn de blokkade van Berlijn gevolgen De blokkade van Berlijn leidde tot de vorming van de NAVO, waarin West-Europese landen met de Verenigde Staten van Amerika en Canada op militair gebied gingen samenwerken. De NAVO werd op 4 april 1949 opgericht. Dit was dus kort na opheffing van de blokkade. Het doel van de NAVO was samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. Op 12 mei 1949 werd de blokkade opgeheven. Autos en treinen werden weer tot West-Berlijn toegelaten.Toch bleef de luchtbrug in werking tot september 1949 want ondanks de opheffing van de Blokkade verliep in het begin het vervoer nog niet zoals het normaal deed. Duitsland bleef verdeeld tot de val van de muur in 1989 in een Russisch Oost-Duitsland en in een West-Duitsland dat welvarend was en in goed contact was met de Europese Unie. de blokkade van Berlijn was de eerste krachtmeting en het bekendste symbool van de koude oorlog Na de tweede wereld oorlog waren er twee machtsblokken ontstaan, het kapitalistische westenen de communistische Sovjet Unie.
Create Your Free Infographic!