Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 QUÈ FEM? QUÈ FEM? QUÈ NO PODEM FER? -Degut a la mancade personal,no podemdonar a conèixerels avantatgesde ser usuaride la bibliotecaa la totalitatdels palauencs. QUÈ NO PODEM FER? BOOKS -Autoformació.-Aprenentatgeal llarg de la vida.-Accés i assessoramentgratuït a les TIC.-Informació local: històriai tradicions de Palau,horaris de trensi autobusos,agenda cultural...ETC. -Cooperar amb altresàrees de l'Ajuntamentcom a recurs ocupacionalfonamental, especialmentper a aquelles personesen situació d'atur de majorvulnerabilitat (no disposende recursos econòmics,no dominen les novestecnologies, no tenen leshabilitats per fer úsdels canals de recercade feina...).ETC. 5 -9 ÀMBITECONÒMIC 34 -Visites a la biblioteca per habitantlany 2013 (BFS: 6,5; mitjana XBM: 3,6).-Percentatge dhabitants amb carnet de bibliotecalany 2013 (Palau: 59,6%; mitjana Catalunya: 45,9%). ÀMBITSOCIAL ÀMBITCULTURAL -Foment de la inserciólaboral i de l'emprenedoria.-Estalvi en l'economiapersonal i familiar.ETC. 12 on five year average* TOTAL OCCUPANCY -Afavorir l'autonomia,la llibertat i l'esperit crític.-Accés universalal coneixement i la lectura.-Enriquiment i creixementpersonal.ETC. ÀMBIT FORMATIUI INFORMATIU +50 USUARIS 120 -Oferir una atenciópersonalitzada permillorar les habilitatsinformatives i elsconeixements alsmembres dels col·lectiusmés vulnerables(amb escassos recursos,aturats, amb un nivellcultural baix...).ETC. DROP IN NO USUARIS 6 14 -Acompanyar activamenten el fomentde l'hàbit lector als infants.-Vetllar per evitarl'abandonament de la lecturaentre els adolescents.ETC. QUÈ FEM? 184 PALAUENCS QUÈ FEM? 41 14 24 QUÈ NO PODEM FER? 38% -Autorealització personal.-Integració de personesamb risc d'exclusió social ocol·lectius més vulnerables.-Integració de personesamb discapacitat.Edifici sensebarreres arquitectòniques.-Interrelació amb personesd'altres col·lectius. ETC. QUÈ NO PODEM FER? -Organitzar xerrades,debats i tertúlies literàriesque afavoreixinels lligams interpersonals,intergeneracionals iinterculturals.ETC. NECESSITAT DE MÉS PERSONAL 4 plans d'ocupació aquest 2015 (mentre no es pugui ampliar la plantilla) EQUIP DE LA BIBLIOTECAFERRAN SOLDEVILA NOVES PERSONESCONTRACTADES EQUIP DE GOVERN QUÈ FEM? Un 88,3% dels no usuarisconsidera que és necessaripagar impostos per a finançar les biblioteques(Font: Estudi Fesabid 2014) 1 QUÈ NO PODEM FER?
Create Your Free Infographic!