Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 IMPACTE DE LA BIBLIOTECA FERRAN SOLDEVILA EFECTESDE LA CRISI ECONÒMICA A LA BIBLIOTECA CIRCULATION TOTAL 5 DISPOSED RESERVATIONS 12 on five year average* TOTAL OCCUPANCY PURCHASED BIBLIOTECA FERRAN SOLDEVILA = BIBLIOTECA PÚBLICA (des de fa 15 anys) + ESPAI DE BENESTAR SOCIAL, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FORMACIÓ PERMANENT(més accentuat des de l'inici de la crisi) BOOKED DROP IN NO SHOW 6 14 PALAUENCS 1 2 SANTA MARIA DEPALAUTORDERA 24 * differing term dates means that the school is open for a different number of days each April FER BIBLIOTECA, TÉ VALORS! Disminució del pressupost de la Diputació en adquisicions de llibres, revistes, CD i DVD: Empobriment i desactualització de continguts. -Legislació vigent sobre la creació de llocs de treball a l'Administració pública. No augment de la plantilla de personal contractat. -Creixent demanda dels serveis tradicionals de la Biblioteca. Ex: Més connexions a Wi-Fi i Internet, més préstec, més lectura a sala (diaris, revistes...), etc. -Noves demandes i necessitats per part dels usuaris. Ex: Llibres de com passar una entrevista de treball, fer un currículum... Guies de viatge amb destinacions més barates i properes. Llibres d'autoaprenentatge d'idiomes en comptes de pagar una acadèmia. -Canvi d'hàbits de consum de continguts i usos del serveiderivats de la contenció de la despesa familiar/reorganització del pressupost familiar. Ex: Préstec de DVD en comptes de lloguer a videoclub o anar al cinema. Wi-Fi gratuït en comptes de pagar ADSL. Confort a la biblioteca i estalvi energètic a casa. -Retallades per part de totes les administracions. Ex: En 15 anys, el creixement dela plantilla de la biblioteca ha estat nul. En 15 anys, la població de Palau ha augmentat un 50%, el nombre de documents i de préstecs a la Biblioteca sha duplicat i el de connexionsa Internet sha quasi quadriplicat.
Create Your Free Infographic!