Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 A. Smith Istota zasad podatkowych A. Wagner twórca zasad podatkowych uważany za "ojca ekonomii" autor "Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" ekonomista i polityk rozwinął zasady podatkowe Taniość informuje o stosunku kwoty wpłacanej przez społeczeństwo Dogodność dogodność sposobu zapłaty wpływa korzystnie dla podatnika, który łatwo i na czas płaci podatki oraz dla poborcy, który otrzymuje na czas wpływy podatkowe Równość zachowanie równości w opodatkowaniu osiąganych dochodów przesądza o przejrzystości i pewności systemu podatkowego decyduje czy jednostka jest pewna w zapłaceniu ilości podatku Pewność Fiskalne Techniczne Ekonomiczne podatki powinny być wydajnym źródłem dochodów Wydajność Elastyczność podatki powinny odpowiednio zmieniać się w zależności od zdarzeń gospodarczych i społecznych Stałość ograniczenie wprowadzania nowych podatków oraz minimalizowanie zmian w istniejących Fiskalne Pewność informowanie o obowiązkach i prawach podatkowych oraz o wysokości podatku Dogodność podatki powinny być egzekwowane w możliwie najkorzystniejszy sposób Taniość ponoszenie jak najniższych kosztów związanych z poborem podatków Techniczne Powszechność obywatel powinien być zobowiązany do płacenia podatków Równość rozłożenie równomiernych i proporcjonalnych do dochodów, ciężarów podatkowych na podatników Zdolność dochodowa Sprawiedliwości Sprawiedliwości system podatkowy powinien wyrównywać proporcje podziału dochodu narodowego Ekonomiczne podczas regulowania zobowiązań podatkowych nie może zostań naruszony ani pomniejszony majątek podatnika Nienaruszalność O R Ó N A N I W E P A. Smith A. Wagner Liberalna myśl ekonomiczna Liberalna myśl ekonomiczna ochrona dóbr prywatnych, czyli dobro podatnika w kolizji z państwem krytyka fiskalizmu podatkowego ochrona źródeł podatku liniowy podatek dochodowy Zasady podatkowe: -dogodność-taniość-pewność-równość Socjalna funkcja opodatkowania Socjalna funkcja opodatkowania przejmowanie dochodów w formie podatkówumozliwi dobrobyt państwa podatki spełniają również funkcje społeczne i polityczne progresywny podatek dochodowy Zasady podatkowe: -fiskalne-techniczne-sprawiedliwości-ekonomiczne
Create Your Free Infographic!