Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Bernat Noguera Clar resum curriculum vitae DONATE tècnic manteniment instal.lacions esportives 500 1000 1500 2000 encarregat de personal i manteniment encarregat de personal i manteniment tècnic en gestió i manteniment instal.lacions esportives oficial 1ª manteniment piscines Nº DIES TREBALLATS xperiència laboral E * Roig obres i serveis mediambient S.A.* Ajuntament de Felanitx - Area d'esports* Escola Balear de l'Esport - Govern Balear* Poliesportiu Principes de España - Govern Balear* Institut Municipal de l'Esport - Ajuntament de Palma Tècnic manteniment piscines lampisteria calefacció climatització BATXILLER TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ I MANTENIMENTINSTAL.LACIONS ESPORTIVES català nivell B prevenció riscos laborals Tècnic prevenció legionel.losi electricitat bàsica per manteniment Seminaris:. Gerents d'entitas esportives. Manteniment instal.lacions esportives. Organització d'actes i esdeveniments esportius C/ Antoni Maura 65 C.P. 07620 Llucmajors Illes Balears +34 971 66 17 31 -- 690 90 19 54 bernat021@ hotmail.com 21/05/1969 paquet office Word, Excel,... processos d'organització i planifficacio monitor educació fisica i musculació monitor de basquet monitor de futbol furgoneta 9 places carnet B vespa primavera 75 cc carnet A-A1 " Els objectius no s'aconsegueixen només amb qualitats especials.És sobretot un treball de constància, de mètode i d'organització."
Create Your Free Infographic!