Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 397 vervullingen 687 branchevreemd branche-eigen 252 145 553 229 1561 vacatures 1561 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 34 87 27 90 9 874 472 29,63% 54,87% 5,65% 0,56% 5,46% 2,13% 1,69% 725 vervullingen 1286 874 473 252 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 123 105 68 46 183 JOBHUNTER 448 PVIEW OVERIG 178 46 161 391 12 44 89 83 61,3% van totaal accounts is branche-eigen63,6% van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 2160 vacatures 22,21% 53,93% 11,45% 65,24% 59,93% 53,99% 63,48% 28,83% 28,83% 36,78% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 1286 725 1,66% 21,11% 6,07% 874 34 4,69 Analyse resultaten Zakelijke & Persoonlijke Dienstverlening t/m oktober 2014
Create Your Free Infographic!