Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 276 vervullingen 136 branchevreemd branche-eigen 194 82 75 16 722 vacatures 722 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 19 50 0 46 19 2,63% 6,37% 6,93% 0,00% 81,16% 0,28% 2,63% 559 vervullingen 874 586 365 194 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 60 55 105 87 79 JOBHUNTER 64 PVIEW OVERIG 344 54 92 355 7 32 26 47 65,5% van totaal accounts is branche-eigen83,9% van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 1460 vacatures 16,46% 63,51% 8,41% 65,3% 59,86% 81,16% 71,29% 33,11% 33,11% 41,7% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 874 559 1,25% 60,29% 5,72% 586 26 4,65 Analyse resultaten Zorg, Welzijn & Onderwijs t/m oktober 2014 586 2
Create Your Free Infographic!