Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Resultaten brancheteams Resultaten in de branche 1981 vervullingen 2873 branchevreemd branche-eigen 1074 907 862 vervullingen 6282 arbeidsplaatsen - verdeling onder de brancheteams - 737 689 413 1561 865 11,73% 3083 vervullingen 6282 2596 1981 1102 Uitzendbureaus 8878 arbeidsplaatsen 64,25% 70,75% 54,26% 42,44% 31,53% 31,56% Analyse resultaten Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam t/m oktober 2014 722 3409 54,21% 31,50% 1295 24,84% 13,7% 6,57% 10,96% 11,49% 20,61% Dit zijn de resultaten van alle brancheteams samen, gekeken naar de werkgevers.Dit deel van het overzicht geeft weer hoe alle brancheteams samen hebben gepresteerd.Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten in alle branches samen, gekeken naar de werkgevers.Dit deel van het overzicht geeft weer hoeveel er in de branches is geplaatst.Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in dit deel van de analyse. 2376 arbeidsplaatsen 75 318 654 553 113 269 143 394 66 80 72 229 16 256 Hoeveel arbeidsplaatsen & vervullingen zijn er bij uitzendbureaus geweest, en door welke brancheteams? 21,33% vervullingsgraad 44,96% 39,14% 41,41% 58,40% 29,73% 18,27% 3,15% 13,38% 27.52% 4,75% 23,27% 11,32% 16,58% aandeel jobhunters/pview/overig door brancheteams 882 9,93% 47 0,52% 2381 26,81% 2160 24,32% 1460 16,44% 814 1166 9,16% 13,13% Doelgroepen WW WAJONG OVERIGE WWB ONBEKEND WIA 92 7 47 32 355 26 80 158 155 161 7 77 5 15 50 24 237 32 39 44 3 17 67 65 83 0 30 13 3 12 0 2 1 75 34 1 7 143 370 391 4 117 730 42 182 1617 144 342 23,80% 52,90% 1,37% 4,70% 5,95% 11,18% 450 22,71% 176 8,88% 261 13,17% 397 20,04% 264 13,32% 276 13,93% 157 7,92% 414 13,04% 15 0,04% 707 22,94% 725 23,53% 559 18,14% 411 13,33% 250 8,11% - verdeling per branche - 1981 vervullingen 6282 arbeidsplaatsen 3083 vervullingen 8878 arbeidsplaatsen 1,85% Hoeveel kandidaten uit welke doelgroep zijn er per branche geplaatst? (inclusief de absolute topscorers) 16,58% 29.69% 7,65% 9,28% 26,56% 8,35% aandeel
Create Your Free Infographic!