Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Analyse resultaten Transport & Logistiek t/m oktober 2014 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 450 vervullingen 701 branchevreemd 594 branche-eigen 250 200 654 256 1295 vacatures 1295 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 594 105 34 105 7 68 382 29,5% 5,25% 8,11% 0,54% 8,11% 45,87% 2,63% 414 vervullingen 288 594 164 250 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 5 52 71 2 6 JOBHUNTER 84 PVIEW OVERIG 21 13 158 143 1 13 32 34 67 37,7% van totaal accounts is branche-eigen42,8 % van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 882 vacatures 38.16% 34.54% 3.14% 0.24% 7.73% 16.18% 39.61% 32.65% 45.87% 55.55% 28.53% 42.09% 42.09% 65.94% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 288 414
Create Your Free Infographic!