Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Analyse resultaten Retail, Groothandel & Ambachten t/m oktober 2014 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 261 vervullingen 260 branchevreemd 605 branche-eigen 169 92 113 66 865 vacatures 865 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 5 55 42 53 0 105 605 69,9% 12,14% 6,13% 0,00% 6,36% 0,58% 4,86% 707 vervullingen 1776 605 538 169 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 78 102 382 19 66 JOBHUNTER 137 PVIEW OVERIG 331 189 155 370 75 3 39 472 65 63,7% van totaal accounts is branche-eigen60,0% van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 2381 vacatures 21,92% 52,33% 5,52% 9,19% 76,10% 74,59% 69,97% 64,75% 27,93% 27,93% 30,29% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 1776 707 10,61% 0,42% 35,38%
Create Your Free Infographic!