Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Analyse resultaten Horeca, Recreatie & Catering t/m oktober 2014 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 264 vervullingen 280 branchevreemd 457 branche-eigen 151 113 318 143 737 vacatures 737 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 5 60 457 12 1 123 78 10,58% 16,69% 1,63% 0,14% 8,14% 0,58% 62,01% 411 vervullingen 709 457 260 151 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 42 56 34 19 18 JOBHUNTER 183 PVIEW OVERIG 166 164 80 237 24 5 15 27 50 75,5% van totaal accounts is branche-eigen67,2% van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 1166 vacatures 19,46% 57,66% 3,65% 12,17% 63,26% 60,81% 62,01% 57,20% 40,36% 33,04% 33,04% 36,67% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 709 411 5,84% 1,22%
Create Your Free Infographic!