Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Analyse resultaten Bouw, Industrie & Techniek t/m oktober 2014 Resultaten per brancheteam Resultaten per branche 157 vervullingen 417 branchevreemd 272 branche-eigen 51 106 394 72 689 vacatures 689 vacatures - in welke branches zijn deze geworven? 71 79 18 272 0 183 66 9,58% 25,56% 39,48% 0,0% 11,47% 10,30% 2,61% 250 vervullingen 542 272 199 51 uitzendbureaus WW WWB WIA WAJONG OVERIG ONBEKEND 53 67 105 50 12 JOBHUNTER 86 PVIEW OVERIG 57 22 77 117 7 2 17 90 30 46,5% van totaal accounts is branche-eigen35,5 % van warme accounts is branche-eigen(afgelopen 0 - 12 mnd contact) Accountverdeling 814 vacatures 30,80% 46,80% 0,80% 2,80% 6,80% 12,00% 79,60% 66,58% 39,48% 32,48% 25,42% 18,75% 18,75% 36,71% Dit zijn de resultaten gemeten per brancheteam, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe een brancheteam presteert in de eigen branche en daarbuiten. Vervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS.Uitzendbureaus zijn niet opgenomen in de resultaten maar worden apart genoemd. Dit zijn de resultaten gemeten per branche, gekeken naar de werkgevers. Dit deel van het overzicht geeft weer hoe de resultaten namens het hele WSP zijn geweest in een brancheVervuiling in de resultaten kan voorkomen door onjuiste registratie van werkgevers in WBS. Hoe verhoudt het percentage branchevreemde resultaten zich tot de accountverdeling? 542 250
Create Your Free Infographic!