Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Kanalizasyon HizmetiVerilen Belediye Nüfusu Oranı 2012 2012 İçme-Kullanma Suyu Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı ALTYAPI Türkiye'de arıtma tesisi hizmetinden yararlanabilen belediye nüfusu oranı ortalama % 39,9 düzeyinde iken Kayseri bu alanda % 91,0 oranı ile en yüksek değere sahip 5. il konumundadır. ENDEKS SIRASI Arıtma Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı %99,2 %99,2 2012 2011 Kükürtdioksit Ortalamaları 22gm³ 22µg/m³ 56,9gm³ 56,9µg/m³ Partiküler Madde Konsatrasyonu 2012 %98,2 %98,2 2012 %98,2 %98,2 %91,0 %91,0 Atık Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı 12 Kayseri belediye nüfusunun%98,2 si kanalizasyon hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu kriterde Kayseri Türkiye'de en yüksek 6. değere sahiptir. Kayseri belediye nüfusunun % 99,2 si atık hizmetlerindenyararlanabilirken, atık hizmetinden yararlananların toplam il nüfusuna oranı ise % 91,7 düzeyinde gerçekleşmektedir. Kayseri ilinin 8 ilçesindedoğalgaz altyapısı bulunmaktadır. Kayseri ili genelinde kükürtdioksit yoğunluğu değeri 22 µg/m³ iken, Türkiye ortalaması olan 35,7 µg/m³ değerinin oldukça altında kalmaktadır. Türkiye'de partiküler madde konsantrasyonu ortalama 56,9 µg/m³ olarak gerçekleşmektedir. Kayseri'de partiküler madde konsatrasyonu ise Türkiye ortalamalarınınüzerinde ve 67 µg/m³ değerine sahip bulunmaktadır. Kayseri belediye nüfusunun% 98,2 si içme-kullanma suyu hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu kriterde Kayseri Türkiye'de en yüksek 54. değere sahiptir.
Create Your Free Infographic!