Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ve Özellikleri 7,4 Metaller* Yarımetaller** Ametaller*** 7,6 Metaller,Yarımetaller,Ametaller 1. Parlaktrlar.2. Is ve elektrii iyi iletirler.3. Tel ve levha haline getirilebilirler.4. Oda koullarnda (civa hari) katdrlar.5. Bileiklerinde yalnz pozitif deerlik alrlar.6.Periyodik tabloda yer alr.7.Kaynama ve erime scaklklar yksektir. 1. Parlaktırlar.2. Isı ve elektriği iyi iletirler.3. Tel ve levha haline getirilebilirler.4. Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar.5. Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar.6.Periyodik tabloda yer alır.7.Kaynama ve erime sıcaklıkları yüksektir. 1.Tümü oda sıcaklığında katı haldedirler.2.Orta derecede iletkendirler.3.Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.4.Periyodik tabloda yer alır. *görünümleri renkli ya da mattır.* * Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).* * Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.* * Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.* * Serbest halde molekül yapılıdırlar.* * Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.* * Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.* * Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. 1. Görünümleri renkli ya da mattır.2. Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).3. Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.4. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.5. Serbest halde molekül yapılıdırlar.6. Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.7. Periyodik tabloda yer alır. 6,4,7 3,7 * :Aliminyum(Al),Demir(Fe),Sodyum(Na) ** :Silisyum(Si),Arsenik(As),Antimon(Sb) ***:Hidrojen(H),Oksijen(O),Azot(N)
Create Your Free Infographic!