Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Zázraky Koránu a Historické Podrobný Popis Vývoja Embria Informácia o Dráhe Slnka Hory Informácia o Rozpínavosti Vesmíru Už od vzniku ľudstva sme sa vždy snažili porozumieť prírode a nášmu miestu v nej.V tomto hľadaní zmyslu života sa mnoho ľudí obrátilo na náboženstvo. Väčšina náboženstiev je založených na knihách, ktoré sú podľa ich nasledovateľov božsky inšpirované, avšak bez akéhokoľvek dôkazu.Islam je iný v tom, že je založený na logickej dedukcii a dôkazoch. "Stvorili sme človeka z vybranej čiastky blata. Potom sme ho učinili kvapkou obsiahnutou v mužskom semene na mieste bezpečnom. Potom sme pretvorili kvapku v pijavicu, nato sme pretvorili pijavicu v kúsok žutého mäsa, nato sme pretvorili žutý kúsok mäsa v kosti, nato sme pokryli kosti mäsom a potom sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí tvoria" [23:13-15] Železo - Materiál "Zoslaný" z Vesmíru ...Zoslali sme dolu železo, v ktorom je veľká sila a úžitok pre ľudí... [57:25] On je ten, kto stvoril noc a deň a slnko a mesiac. Všetko po svojej dráhe pláva. [21:33] Voda - Pôvod Života Korán využíva nasledovný obraz na opísanie stavu neveriacich: Alebo ako temnoty v mori hlbokom, ktoré pokrývajú vlny, nad ktorými sú vlny, nad ktorými súmračná. Temnoty jedna nad druhou sú to. Ak by vytiahol svoju ruku von, takmer by ju nevidel. A komu Boh svetlo neučiní, ten svetlo mať nebude. [24:40] double click to change this title text! Vedecké Zdroje: www.onereason.org; www.invitetoislam.org Popis Tmy v Hlbinách Oceána a Podmorských Vĺn Iba po tom, ako sa mikroskopia zlepšila v priebehu 19. storočia, mohli biológovia vidieť, že embryá sa vyvíjajú v sérii progresívnych krokov, a počas svojho vývoja majú presne takú podobu, ako bolo opísané v Koráne pred 1400 rokmi. Vedci zistili, že pred biliónmi rokov bola Zem zasiahnutámeteoritmi. Tieto meteority so sebou priniesli železo zo vzdialených hviezd, ktoré explodovali*. Skutočnosť, že hory majú hlboké kliny ako korene, bola známa len po tom ako sa rozvinula teória platňovej tektoniky na začiatku 20-teho storočia**. Mount Everest, ktorého výška je približne 9 km, má svoj koreň hlboký asi 125 km. Neučinili sme zem lôžkom? A hory ako kliny?” [21:32] Vesmír (Nebo ) sme vybudovali našimi rukami a rozširujeme ho [51:47] Fakt, že vesmír sa rozpína bol objavený len v minulom storočí. Fyzik Stephen Hawking vo svojej knihe Stručná história času píše: Objav, že vesmír sa rozpína bol jeden z najväčších intelektuálnych revolúcií 20-teho storočia***. Až moderná astronómia potvrdila, že Slnko nie je nehybné, ale že sa pohybuje vo svojej dráhe okolo stredu Mliečnej dráhy****. Fakt, že vesmír sa rozpína bol objavený len v minulom storočí. Fyzik Stephen Hawking vo svojej knihe Stručná história času píše: Objav, že vesmír sa rozpína bol jeden z najväčších intelektuálnych revolúcií 20-teho storočia***. *M. E. Walrath, Historz of the Earths Formation (História sformovania Zeme)**Naomi Oreskes, Plate Tectonics: An Insiders History Of The Modern Theory Of The Earth (Platňová tektonika: Náhľad do histórie moderenej teórie o Zemi)***Stephen Hawking, A Brief History Of Time (Stručná história času)****Lambert M. Surhone, Orbital Period: Orbit, Sun, Earth, Conjunction, Orbital Node, Apsis, Semi-Major Axis Jedným z dôkazov o tom, že Korán je Božie slovo sú jeho historické a vedecké zázraky; Korán už pred 1400 rokmi popisoval mnohé prírodné a historické javy, ktoré boli objavené a potvrdené až mnoho storočí po jeho zoslaní. Napríklad: Existencia Koreňov Hôr Viac...
Create Your Free Infographic!