Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Zabytki KLASYCYZMU w Wielkopolsce Ratusz w Lesznie. Leszczyński ratusz, oglądany w obecnym kostiumie architektonicznym to budowlabarokowo-klasycystyczna,zaliczana do najpiękniejszych w Polsce. Wielokrotnieprzebudowywany, nosi na swych murach relikty pierwszego ratusza z 1639 roku.Wśród kolejnych architektów i budowniczych wymienia się: - Marcina Woidego,- Jerzego Catenazziego, - Pompeo Ferrariego oraz - Dominika Merliniego,architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ponad portalem wejściowymumieszczono kartusz herbowy Sułkowskich Sulima (1738r.) orazIusticię personifikacja prawa i sprawiedliwości, która w prawej ręce trzyma miecz,a w lewej wagę.Nad wejściem dominuje czworoboczna wieża z tarczami zegarowymi,zwieńczona tarasem widokowym i ośmioboczną wieżyczką z blaszanym hełmemi podwójną kopułą. Pałac w Pakosławiu Pałac w Pakosławiu to jeden z najcenniejszych klasycystycznych obiektóww Wielkopolsce. Jego budowę rozpoczęto w 1791 roku w miejscu dawnegodworu obronnego. Pałac wzniesiono dla nowego właściciela Pakosławia - Michała Krzyżanowskiego, znanego patriotę i uczestnika Sejmu Czteroletniego.Oryginalności pałacu dodaje kolisty dach krążynowy oraz niespotykany na terenieWielkopolski układ portyku z bocznymi ścianami, w których znajdują się otworyokienne. Po 1945 roku pałac popadł w ruinę, a w 1954 roku część budowli uległazawaleniu, lecz pod koniec lat siedemdziesiątych przystąpiono do jego odbudowy.Szczególnie cenna jest dwupiętrowa sala kolumnowa,zwana rotundą. Kolumnyzwieńczone są pięknymi kapitelami korynckimi, a całości dopełnia ozdobnabalustrada i sztukatorskie dekoracje sufitu. Pomiędzy kolumnami umieszczonezostały cztery wspaniałe płaskorzeźby, wiernie oparte na rycinach FranciszkaSmuglewicza z lat 1789 - 1791. Pałac w Pawłowicach Klasycystyczny zespół pałacowy zbudowany dla Maksymiliana Mielżyńskiego w latach 1779-1783 według projektu Karola Gottharda Langhansa, twórcy m.in. berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Elementy rzeźbiarskie na elewacji pałacu i oficyn wykonano pod kierownictwem Bohma, przez rzemieślników z Rydzyny, Leszna i Rawicza. Pałac powstał przez przebudowę poprzedniego pałacu barokowego, na miejscu dawnego drewnianego dworu. Szczególną uwagę zwraca sala balowa na piętrze zdobiona 24 wolno stojącymi kolumnami. Dekorację architektoniczną uzupełniają trzy wiszące świeczniki ze szkła dmuchanego i szlifowanego, wykonane w końcu XVIII wieku. W mieszczącym się obok saloniku jedwabnym możemy podziwiać oryginalną dekorację sztukatorską na suficie, meble w stylu Ludwika XVI, kominek z białego marmuru z płaskorzeźbą Ledy, wykonaną przez Giovachino Stagii. Kamienica w Rawiczu Kamienica nr 18 powstała w pierwszej połowie XIX w. w południowo-wschodnimnarożniku rynku,w miejscu, gdzie zaczyna się ulica Ignacego Buszy. Budynekjest wzorowym reprezentantem klasycyzmu. Poza idealnymi proporcjami bryłyotrzymał również charakterystyczny wystrój.Piętrowy dom o pięcioosiowej fasadzie posiada szeroki, płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem.Do wejścia na wysokim parterze prowadzą dwubiegowe schody. Pałac Henryka Gorzeńskiego Źródła:http://leszno.pl/Leszczynskie_po_krolewsku,288.html#jan ch.http://iwmali.bloog.pl/id,5083403,title,Leszno-barokowy-ratusz-z-XVII-w-Rynek-i-zabytkowe-kamieniczki,index.html?smoybbtticaid=613e71 Pałac klasycystyczny wzniesiony około 1825 roku dla Henryka Gorzeńskiego,rozbudowany około 1860 oraz 1883 roku. Jest to murowany budynek, piętrowy,położony na planie prostokąta. Po obydwóch stronach pałacu przybudówki z roku1860. Wschodnia przybudówka wybudowana wraz z wieżą. W fasadzie znajduje sięczterokolumnowy portyk, w zwieńczeniu którego jest tympanon z herbami Gorzeńskich. Źródła:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/31595,rawicz-klasycystyczna-kamienica-przy-rynku-18-(1-pol--xix-w-).html Źródła:http://www.gmina.pakoslaw.pl/111,palac-w-pakoslawiu.html Źródła:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28,gebice-palac-henryka-gorzenskiego.htmlhttp://www.man.poznan.pl/~marcinp/pages/polska/gostyn2.html Źródła:http://leszno.pl/Leszczynskie_po_krolewsku,288.html#jan ch. Sala balowa
Create Your Free Infographic!