Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 start from scratch[clears the canvas] We vernieuwen de website Sinds 18 december 2014 is er een nieuwe homepage en topnavigatie. De content vanFinancieel Fit past zich daarnaast aan op de bezoeker. Dit heet 'Responsive'. Hierdoor heeft de bezoeker altijd een prettige ervaring! De campagne 30 Dagen Meer Geld Overhouden Challenge, is gestart! Hiermee helpen we de klant een mooiestart maken met besparen. Meer informatie vind je op de website en op de portal. NBA's voor CKA 1e lijn - on hold - Om NBA's aan te kunnen bieden aan de klant, is er een verzoek ingediend bij Autorisatiebeheer. Op dit moment staat de status van dit project on hold totdat er meer duidelijkheid is over de verplaatsing MING/Mobiel naar kantoren. Push-meldingen in de app Een veelgehoord signaal, is hetontvangen van push-berichten in de app bij een af- of bijschrijving op de Betaalrekening. Dit signaal isopgepakt en de mogelijkheden worden gecontroleerd! Klachtregistratie Sinds kort is het mogelijk om klachten over INGE te registreren in Ringo! Selma en ik gaan de klachttabel in Ringo voor Mijn ING en Mobiel Bankieren daarnaast deze week nog verder specificeren! Eline van Schaik Nieuwe release Mobiel Bankieren De nieuwe release van Mobiel Bankierenvoor iOS en Android staat live. De lay-outvan de app is gewijzigd, waar we de nodigeklachten, maar ook positieve reacties overhebben ontvangen. Blijf vooral alles registreren! December / Januari Financieel fit! Mijn ING & Mobiel Bankieren
Create Your Free Infographic!