Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 start from scratch[clears the canvas] Onjuiste tekst in brief inlogcodes In de brief aanvragen nieuw wachtwoord na ontvangst van de gebruikersnaam stond een verwijzing naar een oude link op de website. Als EHI - P (project waarover jullie binnenkort meer informatie ontvangen) live gaat worden alle teksten aangepast! Lettertype Mijn ING Slechtziende klanten hadden problemen met de vernieuwde lay-out van Mijn ING. Er kwam zelfs een belangenorganisatie aan te pas. Dit probleem is opgelost. De font lay-out is gewijzigd waardoor de letters dikgedrukt zijn. Let op: Dit geldt niet voor de buttons. NBA's voor CKA 1e lijn De rollen van CKA in Ringo komen niet overeen met die van Call. Hierdoor is het op dit moment voor ons niet mogelijk NBA's aan te bieden. Verzoek hiervoor is ingediend bij Autorisatiebeheer. 48-uurs blokkade De werkgroep Veilig Bankieren doet er alles aan om de 48-uurs blokkade bij een simwissel in te korten naar 12, maar het liefst 4 tot 8 uur. Wordt vervolgd.. Aangepaste rol in Rudi Op dit moment ligt bij PM of CKA dezelfde autorisaties voor Rudi kan krijgen, als die retentie heeft. Zo zien we namelijk ook of de rekening van een klant in beheer is bij een andere rekeninghouder! Eline van Schaik Terugkoppeling Team KIA Verbetervoorstellen Mijn ING Terugkoppeling KIA naar medewerker gaat voortaan altijd naar de medewerker, Unitmanager en Formulemanager. Hierdoor krijgt de klant altijd een reactie ook al is de medewerkers afwezig.
Create Your Free Infographic!