Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Zázraky Koránu a Historické Vývoj Embria Slnečná dráha Hory Rozpínavosť vesmíru A či nevideli tí, ktorí odmietli veriť, že nebesá a zem boli spojené, a že sme ich od seba odtrhli, a že z vody sme všetko živé učinili? Nemali by snáď už uveriť?“ [21:30] "Stvorili sme človeka z vybranej čiastky blata. Potom sme ho učinili kvapkou obsiahnutou v mužskom semene na mieste bezpečnom. Potom sme pretvorili kvapku v pijavicu, nato sme pretvorili pijavicu v kúsok žutého mäsa, nato sme pretvorili žutý kúsok mäsa v kosti, nato sme pokryli kosti mäsom a potom sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí tvoria" [23:13-15] Železo ...Zoslali sme dolu železo, v ktorom je veľká sila a úžitok pre ľudí... [57:25] On je ten, kto stvoril noc a deň a slnko a mesiac. Všetko po svojej dráhe pláva. [21:33] Pôvod života Korán využíva nasledovný obraz na opísanie stavu neveriacich: Alebo ako temnoty v mori hlbokom, ktoré pokrývajú vlny, nad ktorými sú vlny, nad ktorými súmračná. Temnoty jedna nad druhou sú to. Ak by vytiahol svoju ruku von, takmer by ju nevidel. A komu Boh svetlo neučiní, ten svetlo mať nebude. [24:40] double click to change this title text! Vedecké Dnes vieme, že bunky všetkých živých bytostí pozostávajú najmä z vody . V učebniciach biológie sa dozvieme, že 80 % cytoplazmy (základný stavebný materiál bunky) štandardnej živočíšnej bunky je voda. Fakt, že žijúce bytosti sa väčšinou skladajú z vody bol objavený až po objave mikroskopu. V arabských púšťach bolo asi poslednou vecou si myslieť, že život pochádza z vody. Elijah stood up for Godagainst the hundreds ofBaal followers.... Zdroje: Oceán Faraónov Radca Doktor xxx v roku xxx opísal za pomoci mikroskopu fázy vývoja embria, ktoré má presne takú podobu počas svojho vývoja, ako bolo opísané v Koráne pred 1400 rokmi. Vedci zistili, že pred biliónmi rokov bola Zem zasiahnutámeteoritmi. Tieto meteority so sebou priniesli železo zo vzdialených hviezd, ktoré explodovali*. Skutočnosť, že hory majú hlboké kliny ako korene, bola známa len po tom ako sa rozvinula teória platňovej tektoniky na začiatku 20-teho storočia**. Mount Everest, ktorého výška je približne 9 km, má svoj koreň hlboký asi 125 km. Neučinili sme zem lôžkom? A hory ako kliny?” [21:32] Vesmír (Nebo ) sme vybudovali našimi rukami a rozširujeme ho [51:47] Fakt, že vesmír sa rozpína bol objavený len v minulom storočí. Fyzik Stephen Hawking vo svojej knihe Stručná história času píše: Objav, že vesmír sa rozpína bol jeden z najväčších intelektuálnych revolúcií 20-teho storočia***. Až moderná astronómia potvrdila, že Slnko nie je nehybné, ale že sa pohybuje vo svojej dráhe okolo stredu Mliečnej dráhy****. Fakt, že vesmír sa rozpína bol objavený len v minulom storočí. Fyzik Stephen Hawking vo svojej knihe Stručná história času píše: Objav, že vesmír sa rozpína bol jeden z najväčších intelektuálnych revolúcií 20-teho storočia***.
Create Your Free Infographic!