Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 THE MAZE RUNNER PÅ VÄSTRFRONTEN INTET NYTT vs MÅL MOTIV TEMA MÅL MOTIV TEMA Boken skildrar förstavärldskrigets skyttegravskrigur en 19rig soldats perspektiv. Redan så ung är han en av de mererfarna vid frontlinjen. I boken beskrivs krigets smutsiga verklighet. Huvudpersonen gör allt för attöverleva. Målet med allt han görär att överleva kriget för att sedan återvända hem och försöka leva så normalt som möjligt. - maktgalen ledare (officer) som terroriserar sina undersåtar (soldaterna) - Hjälten/huvudpersonen dör i slutet- - Krigets verklighet. Den tar upp hur en persons kommando kan få så stora konsekvenser, soldaters självbevarelsedrift, människans girighet och hur soldaterna kämpar för sitt liv snarare än för sitt land. HANDLING Ett gäng pojkar är instängda i en enorm labyrint. På nätterna stängs dörrarna tilllabyrinten och hemska varelser dödaralla som är kvar där. Det visar sig attpojkarna är med i ett experiment och att världen utanför labyrinten har drabbatsav en hemsk sjukdom. Huvudpersonens mål är att tillsammans med sina vänner ta sig ut ur labyrintenoch sedan vill han hämnas på de somskickade dit honom. - Den missförstådda huvudpersonen blir hjälten tillsut- Framtida apocalypse- Huvudpersonen är lite smartare, modigare och mer nyfiken än alla andra. På västfronten intet nytt och The Maze Runner har många likheter. I båda verken har huvudperson ställtsinför ett problem skapat av övre makter som denne inte kan påverka. Huvudpersonen har också ett tydligt mål, framföralltgår de båda böckerna ut på att överleva. Det kan verka som att dessaböcker är mycket lika men det finns några avgörande skilnader mellan böckerna. Dessa listas här nedan. HANDLING Det handlar också om grupptryck, lojalitet, konkurrens och en konstant påtaglig fara
Create Your Free Infographic!