Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 María Moreno 2 Eratostenes va deduir que la Terra te forma esfèrica amb l'observaciód'un pou de l'actual Assuan. On els raigs solars durant els migdies de solstici d'estiu hi queien verticalment, de tal manera que penetraven fins al fons del pou, i els objectes no hi produïen cap ombra. Va utilitzar el Cercle de Repetició de Borda. S'encarregava de mesurar angles i permetia repetir la mateixa observació varies vegades de tal manera que els errors de mesura disminuïen. Després de la Revolució francesa es va decidir que la nova mesura de longitud es basaria en una fracció del meridià que passa per París i Barcelona. La trigonometría i les mesures 1 D'aquesta manera va comparar aquesta ciutat amb la de Alexandria on aquest fenomen no estava present i va deduir que: el triangle format entre el pal i la ombra era perpendicular amb les dues ciutats i el centre de la Terra. Conclusió dEratostenes: Si la distància entre les ciutats fos 10 mil vegades més gran que la longitud de l'ombra ,el radi de la Terra hauria de ser 10 mil vegades més gran que l'altura del pal. No va calcular bé la distànciaentre Assuan i Alexandria i això va suposar un error en el seu estudi Va dir que la Terra mesurava 46.620 km.Realment mesura 40.008 !! Pierre François va portar a terme el mesurament del meridià. Van utilitzar la tècnica de triangulació. Es va traçar una cadena de triangles, dels quals els seus vèrtex eren muntanyes situades al llarg del meridià i des de cada un dels pics es mesurava langle que hi havia amb els vèrtex situats en las muntanyes properes. N Si coneixem la longitud dun dels segments del triangle i coneixem dos angles automàticament sabem la longitud de la resta dels segments.I també podem mesurar cualsevollongitud de nord a sud o viceversa . MITJANÇANT LA TRIGONOMETRIA !! LA TRIANGULACIÓ serveix perdeterminar posicions de punts, mesurar distancies o àreas de figures!! Triangulació mitjançant el GPS consisteix en descobrir la distancia de cada una de les tres senyals respecte el punt de mesura.
Create Your Free Infographic!