Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 1a Setmana Cintia Lozano, Joselyn Crespo i Daniela Astudillo PLA DE TREBALL PROJECTE COTXE!!!! 2a Setmana 3a Setmana 4a Setmana 7a Setmana 6a Setmana 5a Setmana J: JoselynC: CintiaD: Daniela Primer la J. Fara les mides del xassis, Mentrestan la D. fara del procés i la C. fara el Després la D. el xassis, la J. fara i la C. el xassís Primer la J. Fara les mides del les peces de la base, Mentrestan la D. fara del procés i la C. fara el Després la D. les peces, la J. fara i la C. Al acabar la J. fa laD. fa el i la C. La C. del centre de les tires, la J. fara , la D. , Despres les tres del centre el xassis. La J. dos tires de 5cm x 2,5cmla D. una tira, la C. unatira. Al acabar la D. dues tires, ila J. i la C. una tira cadascuna.Després la C. dues tires, i la D. i J. una tira cadascuna. La J. els forats de "4,5", "3" i "10"mm. La D. i C. llistons de 10cm de llarg. Després la D. i C. fer forats amb la broca. La J. llistons de 10cm de llarg Les tres dues rodes cadascuna.Després les tres fem politja amb dues rodes cadascuna.Finalment les tres retallem pneumàtic. La C. i la D. col·loquem el pneumàtic a les rodes, la J. tallar el cables i colorcar-los.Les tres talllem trosos de filferro, i al acabar fem una
Create Your Free Infographic!