Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Jak uzyskac STATUS UCHODZCY? Jesli NIE: podlegasz wyłaczeniom z mocy Konwencji Genewskiej,czyli popełniles zbrodnie przeciwko pokojowi lub ludzkosci, powazne przestepstwo o charakterze niepolitycznym lub gdy stanowisz zagrozenie dla bezpieczenstwa panstwa polskiegoprzybywasz z kraju, gdzie prawa człowieka podlegaja zasadniczej ochronieprzybywasz z bezpiecznego kraju trzeciego, ktory stwarza mozliwosc starania sie o nadanie statusu uchodzcystatus uchodzcy został juz nadany Tobie w innym kraju złoz WNIOSEK W trakcie oczekiwania na decyzje masz pomocy w dobrowolnym wyjezdzie z terytorium RPswobodnego kontaktu z przedstawicielem UNHCRi organizacjami, do ktorych zadan naleza sprawy uchodzcowpodejmowania pracy w przypadku jezeli postepowanie uchodzcze w pierwszej instancji trwa dłuzej niz 6 miesiecy (na podstawie zaswiadczenia wydanego przez Szefa Urzedu do Spraw Cudzoziemcow i TZTC)mozliwosc wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodow i materiałow oraz zgłoszonych zadan stawic sie na wezwanie Prezesa Urzedu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcow w celu złozenia zeznan i wyjasnienudostepnic wszystkie posiadane dowody na potwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych nadanie statusu uchodzcyzawiadomic o kazdej zmianie miejsca pobytuprzebywac na terytorium Polski do dnia doreczenia mu decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodzcy. PRAWO do: OBOWIAZEK: WYWIAD statusowy Złozony wniosek trafia do Urzedu do Spraw Cudzoziemcow. Elementem podstawowym dla procedury jest: Otrzymasz powiadomienie pisemne z terminem i miejscem przesłuchania. Przesłuchanie odbywa sie w siedzibie Urzedu ds. Cudzoziemcow przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. W wyjatkowych sytuacjach moze odbyc sie w innym miejscu. Decyzja w I instancji powinna zapasc w ciagu 6 miesiecy od zlozenia wniosku, a w przypadku odmowy z powodu oczywistej bezzasadnosci wniosku w ciagu 30 dni od zlozenia wniosku. 14 dni Gdy jest to wniosek uznany za "oczywiscie bezzasadny - jedynie Otrzymanie decyzji Rady konczy procedure administracyjna o nadanie statusu cudzoziemiec moze podjac dalsze działania prawne, ale juz bez pomocy socjalnej przysługujacej osobom ubiegajacym sie o status uchodzcy. skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. 30 dni W przypadku udzielenia decyzji odmownej masz www.info-migrator.pl na odwołanie. 5 dni. Decyzja w II instancji W przypadku niezadowolenia z decyzji mozesz zlozyc w ciagu utrzymac w mocy decyzje I instancji przekazac sprawe do ponownego rozpatrzeniapodjac własna decyzje: nadac status uchodzcy albo ochrone uzupełniajaca RADA DO SPRAW UCHODZCOW ma mozliwosc: Decyzja w II instancji
Create Your Free Infographic!