Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 3.1 Rapport beroepsproduct Doel: aantonen dat je competentie 2 en jouw gekozen competenties beheerst Plan van Aanpak schrijven(max 10 pagina's) GO/NO GO ? BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 Rapport schrijven(max 25 pagina's,exclusief bijlagen) Bedrijfsbegeleider tevreden overeindresultaat?(nut en toepasbaarheid) BIJLAGE 7 Uploaden N@tschool onder SMMSTG02R3 3.2 Procesverslag overige werkzaamheden Procesverslag(max 10 pagina's,exclusief bijlagen) Doel: aantonen dat je de voor iedereen verplichte competenties hebt aangevuld met de voor jouw beroepsproduct geldende competenties GO/NO GO ? 1x herkansen Mondeling eindgesprek- duurt max 30 min.- afgenomen doorstagedocentbegeleider minimaal 5,51x herkansen40% totaalcijfer Beoordeeld door stagedocentbegeleider Advies door bedrijfsbegeleider Uploaden N@tschool onder SMMSTG02R3 BIJLAGE 8 BIJLAGE 9 3.4 Opzet rapporten en herkansing - Verslagen en rapporten worden opgesteld volgens de eisen van Communicatie- Niet meer dan 4 stijl- en taalfouten per pagina- geschreven in zakelijk Nederlands Niet voldaan? - Stuk wordt niet-gecorrigeerd geretourneerd- Verbeteren binnen 5werkdagen Herkansing kan hierdoor vervallen voor rapport of verslag Overige belangrijke zaken: - Cijfer dat max voor een herkansing gehaald kan worden: 6- Verplichte aanwezigheid bij stageterugkommoment & TOW-bijeenkomst - Verhinderd? Vooraf melden bij desbetreffende docent met geldige reden
Create Your Free Infographic!