Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Stagehandleiding 2015-2016 De stage:- begin 31 augustus 2015;- duurt 16 weken;- 40 uren in de week;- afronding 18 december 2015- 24 studiepunten te behalen; Eisen aan de stageorganisatie:- bedrijf minimaal 4 Fte's in dienst;- student heeft een eigen werkplek;- thuiswerken mag niet;- bedrijfsbegeleider begeleidt maximaal 1 andere stagiair en is geen familie van de stagiair Op de stage werken aan een beroepsproduct:- Marketingplan- Marketingsalesplan- Marketingcommunicatieplan- Marketingeventplan Voorwaarden om stage te kunnen doen:1. 45 studiepunten behaald jaar 2;2. stagegoedkeuring ondertekend door de stageogoedkeuringscommissie;3. stagegoedkeuring ondertekend door bedrijfsbegeleider;4. stagecontract ondertekend en ingeleverd;5. stage geen duo-stage Deadline goedgekeurdstage 1 juli 2015anders studievertraging Begeleiding:- de bedrijfsbegeleider- de marketingbegeleider- de stagebegeleider Eisen stage in het buitenland:- cursussen jaar 2 periode 1 en 2 gehaald;- cursus Engels jaar 2 minimaal een 7 gehaald 50 % tijd werk je mee in het bedijf50 % tijd werk je aan het beroepsproduct Michael de Man Davy van der Maarel Externe oriëntatie (stap 1 & 2) Geef bij dit onderdeel aan welke potentiële stage-organisatie je geselecteerd hebt en waarom. Geef een korte beschrijving van het bedrijf en de branche. Gevoerde gesprekken / Oriënterende interviews (stap 3) Geef bij dit onderdeel aan welke gesprekken je met welke bedrijven (en functionarissen) gevoerd hebt en geef per bedrijf een korte weergave van dit gesprek. Omschrijving beroepenveld en omschrijving bedrijf (indien niet sport gerelateerd: branche en reden waarom buiten de sportbranche) (stap 3) Indien je stage niet in een van deze vier beroepenvelden plaatsvindt: geef dan duidelijk aan waarom jouw stage geen sportstage is, terwijl je wel de specialisatie Sportmarketing & Management volgt. Omschrijving te ontwikkelen beroepsproduct (stap 4) Omschrijving overige werkzaamheden (stap 4) Omschrijf mogelijk je overige werkzaamheden (50% van je stagetijd) in minimaal zeven bullits. Laat per bullit duidelijk uitkomen wat het HBO niveau is van deze werkzaamheden. Werkplekscan voor CE: SportMarketing & Management: Deze gebruik je om te kijken of de stage wel op HBO-niveau is. Dit ga je samen door met je stagewerkgever. Hierna bepaal je of de stage wel of niet geschikt is en maak je samen met je stagewerkgever afspraken (werktijden/ begeleidingsgesprekken andere aanvullende afspraken) In de stageovereenkomst staan de regels die de Hogeschool Rotterdam gemaakt heeft voor de stage in het 3de jaar. Formulier stagegoedkeuring invullen.Hierbij weer intrinsieke/ extrinsieke motivatie van de stage omschrijvenDaarnaast moet er weer aan een aantal competenties worden voldaan.DC 2 MarktonderzoekDC 9 Leidinggeven/ managenDC 10 Sociale en communicatieve vaardigheden DC 11 ZelfsturingDeze zijn verplicht!Hierbij omschrijving geven binnen de competenties --> begin en eind.Naast de competenties hierboven beschreven moet er ook nog aan een andere competentie worden voldaan en deze is afhankelijk van het beroepsproduct dat je gekozen hebt en kan uitvoeren tijdens je stage. Dinsdagen zijn verplichte stageterugkomdagen 08:30-10:10 uur met je marketingbegeleider. Plan van Aanpak heeft betrekking op de beroepsproducten Verschillende formulieren (bijlagen) moetenworden ondertekend beroepsproduct en procesverslagen bij de competenties. Advies voor tussentijdse en eindbeoordeling door de bedrijfsbegeleider wordt meegenomen bij berekening van je cijfer.
Create Your Free Infographic!