Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ITEM NO. 001 Would you be interested in learning more about how to use Twitter, Facebook, and 3rd Party job search tools? Yes 75%No 25% description here lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipsicsing elit Är riskerna på sociala mediernågot som ni som företag reflekterar över? 49% Påverkas ditt beslut att anställa någonpå grund av sociala medier? Twitter Pinterest 14% 20% 2% Män 64% 48% 6% 22% Facebook What if anything prevents you from using Facebook as a job search tool? Do you tweet? How often? Security and Privacy concern Nothing, I love sharing "what's on my mind" Did not know Facbook could be used for job searches Facebook is strictlyfor connecting with my friends 45.00% 5% 28.57% 2%. Do you have a blog? Pinter-what? 69%Yes, I actively pin 31% Do you have Pinterest boards? Yes 11%No 89% 85.71% JA 42.86% 14.29% 57.14% 42.86% Undersökningen är helt anonym och från början hade vi inte tänkt ta med om man är man eller kvinna. Men sen tänkte vi om för att det skulle vara intressantoch se om det är någon skillnad. I vår undersökning har vi sett en skillnad i svaren på hurmän och kvinnor tänker på riskerna inom sociala medier. Jennifer Tammelin | John Björklund Nystedt | Annika Blom | Måns Karlsson "DET SOM FINNS PÅ NÄTET KOMMER ALLTID ATT FINNAS PÅ NÄTET" ÄR SOCIALA MEDIER EN RISK? Vi har valt att skriva om sociala medier som är ett stort fenomen just nu och vihar valt att rikta in oss på riskerna inom arbetsmarknaden. Vi har gjort en undersökning som bestod av frågor där vi har frågat privatpersoneroch olika företag vad de tycker och tänker om riskerna inom sociala medier. Den viktiga frågan vi vill få fram är hur företagen och privatpersonerreflekterar över riskerna inom arbetsmarknaden och hur stora dessa risker är. Hur stor risken är beror på företaget i sig, hur de jobbar, på vilket sätt de tänker, vilka värderingar och normer de har. När det kommer till privatpersoner så är det en stor delsom inte tänker på vad de lägger ut eller vad de skriver på sina sociala medieroch det kan vara ett problem för dem själva. ENKÄT FÖRETAG Är sociala mediers öppenhet/tillgänglighet en risk inom arbetsmarknaden? 57.14% NEJ Tror du att din eventuella anställning påverkas av dina sociala medier? Är sociala mediers öppenhet/tillgänglighet en risk inom arbetsmarknaden? Är riskerna på sociala medier något somdu som privatperson reflekterar över? NEJ JA ENKÄT PRIVATPERSONER 30.00% 70.00% 75.00% 25.00% 45.00% 55.00% Män Kvinnor 71.43% 55.00% PRIVAT PERSONER Kvinnor FÖRETAGS PERSONER
Create Your Free Infographic!