Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ASILO ESKUBIDEA Baldintza minimoak: -Haien herrira norbaitek ez itzultzeko eskubidea. -Haien eskubideak bakoitzaren hizkuntzan eukitzeko eskubidea. -Autorizazioa bizitleku eta lan konstantea izateko eskubidea. -Erakunde publiko lanetan lortzeko baimena etxea, zerbitzu sozialetan parte hartzeko eskubidea, nazionalitatea izatera eta genero indarkeria izan bada integrazio programak eta gizarte segurantza izatea. -Zirkulazio askatasuna. Legea 2009 urriaren 30 Asilo eskubidea eta babes subsidiarioa. Jazarpena izateagatik herrialde bat utzi, eta beste batean babesa eskatzen duten pertsonen egoera askotarikoa da, eta araudiak egoera horiei hainbat modutara erantzun diezaieke.Asilo eskubidea pertsona orok sorterritik edo ohiko bizilekutik kanpo, babesa bilatzeko eskubidea da."Erbesteari aurre egiten dieten pertsonentzat. Beste aukerarik ez dutenentzat eta lurra eta fronterak ibiltzen dituztenentzat. Haien eskubideak defendatzen dituztenentzat. Minagatik negar eta bizitzari irribarre egiten dietenentzat. Haien duintasuna babesten dutenentzat." Babesaren eskubidea duteAsilo eskubidea duteLege hau 2014ean aldatu zen, baina bakarrik 40 artikuloa bakarrik.Espainiako lehen asilo legea 1984an izan zen eta hamar urte indarrean2009an legea onartu zen eta gaur egun indarrean jarraitzen du.Babes subsidioaAntolamenduaAurreko egoera obetzeaSufritu duen jendea psikologikoki, sexualki... babesten duteAtzerapenak ere:estatu espainiolean asiloa eskatzea kendu nahi dute, eskubideaUNHCR mugan betetzen duen zereginak balioa galtzeaBaztertzeko arrazoiei kopurua igotzea ASILOA Ginebrako konbentzioaren helburu nagusia gerrari mugak jartzea da.63 herrialdek sinatu zuten 1949an.Bi oinarri:borrokatzeari utzi zioten militarrei eskaini beharreko tratua hobetu.Populazio zibila gerratik salbu uztea.Henri Dunantek, Suitzarra, proposatu zuen. Zenbait aldaketa egin arren, aintzat hartu ziren beraren asmoak. 4 konbentzio egon dira:Ginebrako lehenengo konbentzioa: Ginebrako hitzarmena ulertzen duena, zauritutako militarren sortea obetzekoGinebrako bigarren konbentzioa: Ginebrako hitzarmena ulertzen duena, itsas armadan zauritutako, gaixotutako eta itsasoan galdutakoen sortea obetzea.Ginebrako hirugarren konbentzioa: Ginebrako hitzarmena ulertzen duena, armadan gaixotutakoen eta zauritutakoen sortea obetzea kanpainian.Ginebrako laugarren konbetzioa: Ginebrako hitzarmena ulertzen duena, gerratean zibilak babesteari dagokiona.Gerrate egoeran gobernuen artean ezartzeko da. GENEVAKO KONBENTZIOA ERREFUXIATUEN ESTATUTUA 3.977.211 ERREFUXIATU SIRIO ASILOA ESKATZEN Norbegia (2.500) Suitza (5.200) Alemania (30.000) Frantzia (2400) Espainia (130) Suedia (2.700) Turkia (1.759.850) Libano (1.183.327) Irak (248.367) Jordania (627.287) Egipto (134.321)
Create Your Free Infographic!