Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 De Deetjes en Teetjes! BVoltooide tijd Ge + stam + d ATegenwoordige tijd Meervoud -> het hele werkwoord De paarse regel geldt als de laatste letter van de als medeklinker in 'T eX KoFSCHiP voorkomt! De is het hele werkwoord zonder - EN! Verhuizen - verhuiz stam 'T eX KoFSCHiP CVerleden tijd Ik -> stam Iemand anders of iets -> stam + t Ge + stam + t Stam + de/den Stam + te/ten stam = vorm van zijn/worden/hebben + voltooid deelwoord = voltooid deelwoord = voltooid deelwoord uitzondering:bij je/jij achterwerkwoordsvorm-> stam hij fietst, het wordt is/was verbrandwordt/werd gegundheeft/had gerend fiets je, word je is/was gefixtwordt/werd vermistheeft/had gefietst ik fiets, word hij crashte, wij crashten hij verbranddewij verbrandden wij fietsen, worden 1 Bepaal de tijd van de zin: Tegenwoordige (A), Voltooide (B) of Verleden (C) tijd2 Zoek de grote bol met die letter3 Vervoeg het werkwoord volgens de regels in de kleine ballen bij die letter Stappen: Bij een als bijvoeglijk naamwoord gebruikt voltooid deelwoord schrijf je het voltooid deelwoord met een E er achter en zo kort mogelijk: het rOdE kind, de vergrOtE foto. Tenzij:1 het om een materiaal gaat, dan + N: het HOUTEN huis, de ijzereN balk;2 het voltooid deelwoord op een N eindigt, dan - E: de afgetreden minister (niet de afgetredene minister)
Create Your Free Infographic!