Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Sn xut giy ti nhà máy M Xuân2 nhà máy ti khu đất 15 hectaÁp dng tiêu chun 5 Xanh trong sn xutMm mi - An toàn - Thân thin môi trườngNguyên liu: Bt giy và giy tái chếMng lưới thu mua giy nguyên liu: Đặt ti 3 ca ngõ ra vào thành ph(Qun12, Bình Chánh, Đồng Nai)Năng lc thu mua 470 tn giy vn/ngàyPhân phi 64 tnh thành. 365 nhân viên bán hàng 3 kênh phân phi: MT, GT, OOH. Th trường ni địa & xut khu (12 nước)H thng x lý nước thi 17.000 m3 ngày đêmln hơn khi lượng nước thi toàn KCN M Xuân SGP Giy Sài Gòn Giy Tiêu Dùng | Giy Công Nghip Giy Công Nghip Đim bán l Giy Tiêu Dùng TÁC ĐỘNG Doanh s 56.000 1.000 Nhà sn xut giy công nghip #2 Vit NamGiy carton: Testliner, Medium, ChipboardCông sut 224.640 tn/năm TH PHN 1. helping stimulate growth 2. THNG KÊ Top 2 nhà sn xut giy tiêu dùng ti VN(Doanh s 10 tháng 2014) 2 120 triu USD 500 t20% th phn 3.000 t Top 2 nhà sn xut giy công nghip ti VN 1 Nhà sn xut giy Tiêu Dùng #1 Vit Nam. Khăn tay, khăn ăn, khăn bếp, giy v sinhNhãn hàng BlessYou & SaigonCông sut 43.680 tn/năm 1997-2014 Thành lp 1997. T cơ s sn xut giy nh vi 30 công nhân, SGP tr thành nhà sn xut giy ln nht Vit Nam sau 17 năm.Tháng 9/2014, SGP vn hành nhà máy mi 120 triu USD. Ước tính doanh thu s tăng t 1.400 t 2014 lên 4.500 t 2016. 1.400 t 20 million VinaKraft: 228.000 tn SGP224.640 tn SGP500 t20% New Toyo420 t16,8% Tài sn 3.000 t CBNV
Create Your Free Infographic!