Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczneby z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną. Etap 2: Utworzenie Komitetu ds. wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnej Etap 3: Wypracowanie i wyraźnie wskazanie wspólnej wizji Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Dyrektor rozumie i przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnej jako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia wskazówek dla klas,które są konieczne by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkole edukację społeczno-emocjonalną.Zaangażowanie Dyrektora zapewnia wsparcie dla realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie. Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniu edukacji społeczno-emocjonalnej na terenie całej szkoły Dyrektor udostępnia informacje o edukacji społeczno-emocjonalnej kluczowym grupą interesariuszy szkoły oraz społeczności szkolnej(nauczycielom, rodzicom, asystentom uczniów, personelowi pomocniczemu) i tworzy komisję ds. SEL składającą się z przedstawicieliniektórych lub wszystkich tych grup. Komisja ta jest upoważniona do podejmowania decyzji. Kierownictwo Komitetu zapewniawspółdecydowanie całej społeczności szkolnej w inicjatywie SEL. FAZA PRZYGOTOWAŃ FAZA PLANOWANIA Dyrektor udostępnia informacje o edukacji społeczno-emocjonalnej kluczowym grupą interesariuszy szkoły oraz społeczności szkolnej(nauczycielom, rodzicom, asystentom uczniów, personelowi pomocniczemu) i tworzy komisję ds. SEL składającą się z przedstawicieliniektórych lub wszystkich tych grup. Komisja ta jest upoważniona do podejmowania decyzji. Kierownictwo Komitetu zapewniawspółdecydowanie całej społeczności szkolnej w inicjatywie SEL. W ramach spójnych działań dotyczących wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnej organizacja CASELopublikowała w 2006 roku praktyczne wskazówki dla implemetnacji SEL w całej szkole.Zainteresowani mogą tam odnaleźć etapy procesu wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnej oraz główneczynniki wpływające na sukces implementacji SEL. Cały proces podzielony jest na trzy fazy i pokazany w10 etapach wraz z zestawem czynników służących do wzbogacenia i wspierania programów edukacji- emocjonalnej.
Create Your Free Infographic!