Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 De Willibrord Richting en Inrichting Richting van de basisschool Inrichting van de basisschool Opgericht door stichting ASKO (Amsterdamse stichting voor Katholiek onderwijs) Belangrijke aandachtspunten van de stichting Aandacht staat voor respect,compassie en empathie die demedewerkers voor de leerlingen hebben. Dit zorgt ervoor dat leerlingen liefdevol en in vrijheid opgroeien. Ambitie om eenieder binnen de stichting te stimuleren omhet beste uit zichzelf te halen. DeASKO heeft oog voor de omgeving, voelt zich betrokken bij de omgevingen stelt zich actief op in samenwerking met de partners. verbindt metaandacht en ambitie. verbindt metaandacht en ambitie. Verbinding tussen de leerlingen, medewerkers en ouders. Maar ook de buurt, de stad, de samenleving ende wereld worden bij het onderwijs betrokken. De ASKO Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) Betrokkenheid vanuit de leerlingMet behulp van betekenisvolle activiteiten in samenspreek met de kinderen wordt er betrokkenheid gecreëerd. Betrokken leerkrachtDe rol van de leerkracht is een van de belangrijksterollen binnen het OGO. Deze speelt een rol tussen de leerdoelen en de kinderen en creëert een inspirerende leeromgeving Veiligheid en vertrouwenDe leerdoelen van het OGO zijn verderuigebreid op de Willibrord dan hetMinisterie van Onderwijs hanteert. Het is belangrijk voor de Willibrord dat kinderen zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn Veel activiteiten (speelwerktijd en onderzoekswerktijd)die de mogelijkheid aanbiedenom hun kennis en vaardigheden toe te passen en te verbreden. De betrokkenheid van de kinderen staat voorop tijdens de activiteiten, speelwerktijd en onderzoekswerktijd. Gezamenlijkwordt er een plan gemaakt van de activiteiten. Op de Willibrord wordt gewerkt met themas. Dat is een onderdeel van het OGO en houdt in dat iedere groep met themas werkt in periodes van zes tot acht weken. De themas in de onderbouw verschillen met die van de bovenbouw.
Create Your Free Infographic!