Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Plan van aanpak / urenbegroting Venture Venture over investments Angels businesses 1. 2. NUMBERS 50B+ The average angel investor has an annual income of $90,000, a net worth of $750,000and invests $37,000 per venture US Angels invest a total of about $20 billion a year in around 60,000 businesses. Venture Capitalists invest about $30 billion a year in about 4,000 businesses. dit is een test text die er ongeveer zo moet uit kmen te zien maar ik weet niet die ook um zo pakt ja of nietfjkladdf ffj ja dus maar dan moet je dus wel afbreken Offer a stakeholder-centric, transparent experience, which leverages the TenneT brand as sustainable, solid and innovative electricity partner in the energy sector of Northwest-Europe Up to date clear content IMPACT 30B 1880 20B 60,000 Fase 1 - Voorbereiding Roseline Ruhe - online communicatie adviseur about per deal 1. Bepalen doelstellingen en doelgroepen van het onderzoek2. Bepalen in te zetten middelen:- enquête (online / offline)- interviews3. Goedkeuring defintieve plan van aanpak.4. Samenstellen vragen.5. Koppelingen met websites regelen (voor publiceren links naar enquête).6. Regelen afspraken interviews.7. Testen online enquête. Fase 2 - Uitvoering 1. Uitvoeren onderzoek- enquête - interviews 12 uur 20 uur Fase 3 - Verwerking resultaten 1. Verzamelen gegevens2. Analyseren gegevens3. Verwerken in grafieken/tabellen4. Rapportage schrijvenOpmerking: Google Analytics niet meegenomen in werkzaamheden. 25 uur 25 uur Totaal: 57 uur GG & GD / Jeugdzorg- Tevredenheidsonderzoek gehouden onder werknemers van JGZ (artsen, verpleegkundigen en assistenten) naar werking met applicatie voor het Elektronisch Patiënten Dossier.TenneT - Enquete ontwikkeld en uitgevoerd onder klanten van TenneT t.b.v. een nieuwe klantenportal. - Klanttevredenheidsonderzoek onder werknemers uitgevoerd t.b.v. intranet. - Google Analytics analyse en rapportage gemaakt over verbeteringen website.College Style- D.m.v. interviews met klantenpanel wensen en eisen in kaart gebracht t.b.v. nieuwe webshop. Ervaring:
Create Your Free Infographic!