Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ПРОСВЕТИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Повишаване осведомеността за проблемите на деца със специлани нужди в Българиясе реализира изцяло с нефинансовата подкрепа на бизнеса, медиите, популярни личности от сверата на изкуството и спорта, правителствени и неправителствени организации и др. Достигаме до 3 милиона души всеки месец чрез социални инициативи, медийни събития и външна реклама.Над 300 културни събития - организирани от наши партньори и посветени на организациятаПовече от 200 концерта, на които И АЗ МОГА популяризира своята мисияМузикални фестивали и изложения, на които I CAN TOO популяризира дейността сиНад 20 социални инициативи за популяризиране проблемите на деца със специални нужди;достъпна среда за хора с увреждания; иницииране създаването на терапевтични методологии за терапия, като иновативната йога методология за терапия на деца с аутизъм; популяризиране необходимостта от създаване на терапевтични Центрове и др.250 извесни личности в България и по света популяризират мисията на организацията Академична познаваемост: - Презентиране на организацията в Университети и организации за млади предприемачи;- Студенти правят стажантски практики в организацията и включват I CAN TOO в дипломни работи ;- Ученици са доброволци по време на летните си ваканции и организират благотворителни инициативи.Доброволческа мрежа от над 100 човека в България и по света.Над 300 партньори от бизнеса, медиите, изкуството, спорта, правителствени и неправителствени организации.Увеличаване броя на благотворителните организации с дейност, подобна на тази на I CAN TOO.
Create Your Free Infographic!