Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2013 2013 г.19 850 лв. 2011 г.44 546 лв. 2012 г.31 453 лв. 1 За деца I CAN TOO насочва пълната стойност на даренията, които са направени под условие, без да удържа % за административни разходи. Дарителят избира бенефициента. Промотиране на социални инициативи, информативни културни и медийни събития чрез: външна реклама: City Light Posters, Billboards, медийно отразяване; популяризиране мисията на организацията на концерти и изложби, детски мероприятия. Популяризиране създаването на Центъра в Пловдив и привличане на фирми за безвъзмездното му реновиране. 2 За съществуващи Центрове: насочване на дарители и дарения на стойност: 34 422 лева 4 За повишаване усведомеността за проблемите на деца със специални нужди: привлечени нефинансови средства на стойност: 963 088 лева Насочване на дарители през цялата година; включване на децата в културни меропрятия, подпомагащи тяхната интеграция; насочване на над 400 доброволци от фирми, които помагат за реновиране базатана Центровете, занимания с децата от центровете и др. 3 За създаване на Център за деца с аутизъм, Пловдив: привлечени средства на стойност: 35 000 лева Посредническа дейност за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, рехабилитация, операции, манипулации, памперси; транспортни разходи до терапевтични центрове и др. Привличане на партньори и доброволци, които се включват в реновиране на Центъра с работа, материали и време. Насочени нефинансови средства: посредническа дейност за привличане на дарители и дрения на стойност: 89 644 лева Насочени финансови средства на стойност: 19 580 лева
Create Your Free Infographic!