Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2011 2013 г.19 850 лв. 2011 г.44 546 лв. 2012 г.31 453 лв. 1 За деца Насочени финансови средства на стойност: 44 546 лева I CAN TOO насочва пълната стойност на даренията, които са направени под условие, без да удържа % за административни разходи. Дарителят избира бенефициента. Промотиране на социални инициативи, информативни културни и медийни събития чрез: външна реклама: City Light Posters, Billboards, медийно отразяване; популяризиране мисията на организацията на музикални фестивали и изложения; привличане на партньори за безвъзмездно създаване на видеоклипове за промотиране идеите на I CAN TOO и др. 2 За адаптиране на жилища: средства на стойност: 6 333 лева 3 За съществуващи Центрове: насочване на дарители и дарения на стойност: 23 904 лева 5 За повишаване осведомеността за проблемите на деца със специални нужди: привлечени нефинансови средства на стойност: 767 067 лева Завършване адаптирането на жилище на семейство с дете с тежки увреждания. Насочване на дарители през цялата година. 4 За създаване на Център за деца с аутизъм, Пловдив: привлечени средства на стойност: 24 000 лева Помещение за безвъзмездно ползване от Община Пловдив.Привличане на дарители за безвъзмездно включване в реновирането му; създаване на проекто- бюджет и проектни планове за реновиране и оборудване и др. Насочени нефинансови средства: посредническа дейност за привличане на дарители и дрения на стойност: 62 254 лева Посредническа дейност за лечение и рехабилитация в България и чужбина; лабораторни изследвания, операции и други манипулации; нови помощни технически средства и ортопедични съоръжения; животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти и лечебни добавки, памперси, хигиенни материали, абсорбиращи продукти; транспортиране до болнични заведения, центрове за рехабилитация, специализирани училища; осигуряване на едноседмична почивка на пълен пансион за 6 семейства с деца с увреждания.
Create Your Free Infographic!