Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2010 2013 г.19 850 лв. 2011 г.44 546 лв. 2012 г.31 453 лв. Помощни средства: хелатор от Швейцария, химическа преносима тоалетна и химикали за използването й; животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти, консумативи, витамини и добавки; изследвания и прегледи при специалисти; детоксикираща честотна терапия; лаптоп; бойлер за нуждите на семейство; извеждане (транспортиране) на деца сред природата и др. 1 За деца Насочени финансови средства на стойност: 23 000 лева I CAN TOO насочва пълната стойност на даренията, които са направени под условие, без да удържа % за административни разходи. Дарителят избира бенефициента. Насочени нефинансови средства: посредническа дейност за привличане на дарители и дрения на стойност: 89 000 лева Промотиране на социални инициативи, информативни културни и медийни събития чрез: външна реклама: City Light Posters, Billboards, медийно отразяване; популяризиране мисията на организацията на музикални фестивали и изложения; привличане на партньори за безвъзмездно създаване на видеоклипове за промотиране идеите на I CAN TOO и др. 2 За адаптиране на жилища: средства на стойност: 6 333 лева 3 За съществуващи Центрове: насочване на дарители и дарения на стойност: 19 920 лева 5 За повишаване oсведомеността за проблемите на деца със специални нужди: привлечени нефинансови средства на стойност: 767 067 лева Изграждане на достъп до външен асансьор за инвалидни колички пред жилище, изравняване на външната среда и прокарване на алея през тревните площи, завършване на външна платформа за асансьор. Насочване на дарители за поддръжка на базата; памперси и консумативи; дрехи, храни, офис-оборудване; 20 цветни телевизора и др. 4 За създаване на Център за деца с аутизъм, Пловдив: привличане на дарители и подкрепа за създаването му на стойност: 9 600 лева
Create Your Free Infographic!