Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ЗА НАС www.icantoo.eu www.icantoofoundation.org www.facebook.com/icantoofoundation . И АЗ МОГА / I CAN TOO е интернационална организация за подпомагане на деца със специални нужди. Фондацията е създадена през 2006 като частна инициативa от живеещата от двадесет години в Германия - Нели Радева, за която НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА. Днес I CAN TOO съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип I CAN TOO създава терапевтичен Центъраза деца със специални нужди в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец.И АЗ МОГА помага на над 650 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи цетъра за тези деца (Дневен Център за деца с множествени увреждания "Център за Надежда" и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София) като насочва дарения към тях.Актуална цел на I CAN TOO е създаването на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив.От 2012 I CAN TOO е регистрирана в Америка - като 501(c)(3) неправителствена организация.Много български и интернационални известни личности стават лица на И АЗ МОГА и популяризират мисията на организацията по света.
Create Your Free Infographic!