Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Paret amb esquena d'ase Paret de doble corona 1980's Paret cabrera Els passos, que utilitzaven pescadors, caçadors o contrabandistes, són els accessos més difícils. Constructivament són molt simples: un petit margeo algunes pedres per poder passar en el tros més esquerp. Pedra en sec Característiques del nostre patrimoni Les parets són presents a tota l'illa, tot i que marquen especialment les terres de les marines i del Pla. Les parets de pedra en sec de Mallorca mostren una gran diversitat depedreny i de graus dadobament. La tradició popular les distingeix amb noms com paret amb esquena dase, paret cabrera, paret amb corona Paret de lloses Excepcionalment, algunesparets amb lamplària suficient es poden utilitzar com a camins ocom a formes daccés entre marjades. (Escorca) (Algaida) (Santa Maria) (Llucmajor) LES PARETS LES PARETS ELS CAMINS ELS CAMINS La tradició popular ha distingit clarament entre passos,tiranys, camins de ferradura i camins de carro. Camí de ferradura Camí de carro Camí del Barranc(Sóller) Els passos, que utilitzaven pescadors, caçadors o contrabandistes, són els accessos més difícils. Constructivament són molt simples: un petit marge o algunes pedres per poder passar en el tros més esquerp. ELS MARGES ELS MARGES Els tiranys són camins traçats tan sols per al pas més o manco continuat de persones o de bestiar. El grau delaboració daquestscamins també és mínim, encara que poden, de vegades, presentar qualque marge o qualque bocinet dempedrat rústic. Camí de Bànyols (Binissalem) Elements constructius bàsics dels marges Els marges són murs de pedra en sec que serveixen per obtenir i contenir una superfície horitzontal o amb poca inclinació, utilitzada normalment per al conreu, anomenada marjada i antigament bancal. Marjades de vinya(Banyalbufar) Rutló (Sóller) Marge amb escala integrada (Sóller) BARRAQUES BARRAQUES Barraca de carboner Barraca de curucull
Create Your Free Infographic!