Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DO YOU HAVE? WHICH ANDROID DO YOULIKE IT? PHONE Substance in Soap Oil คุณสมบัติ ทำให้สบู่แข็งเก็บได้นานมีฟองมาก ทำให้สบู่แตกง่ายเหม็นหืนง่ายทำให้ผิวแห้ง Palm Oil กรดปาล์มมิติก (Palmitic acid) กรดสเตียริก (Stearic acid) ไขมันอิ่มตัว 50-60% คุณสมบัติ ทำให้สบู่แข็งอยู่ทนนานชำระล้างได้ดี ทำให้ผิวแห้งฟองน้อยคล้ายการใช้ไขมันวัว Olives Oil กรดไลโนเลอิก (Linoleic acid) กรดโอเลอิก (Oleic acid) ไขมันไม่อิ่มตัว 60-70% คุณสมบัติ ไม่เหม็นหืนง่ายฟองนุ่มนวลทำให้ผิวชุ่มชื้นเก็บได้นาน ทำให้สบู่แข็งตัวช้าราคาแพง มีสีเหลือง Coconut Oil กรดลอริก (Lauric acid) กรดไมริสติก (Myristic acid) กรดปาล์มมิติก (Palmitic acid) กรด สเตียริก (Stearic acid) กรดไขมันอิ่มตัว 80% Rice Bran Oilกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid) กรดโอเลอิก (Oleic acid) กรดไขมันไม่อิ่มตัว 60-70%วิตามิน E คุณสมบัติ ทำให้สบู่เก็บได้นานไม่เหม็นหืนง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ทำให้สบู่ร่วนแข็งตัวได้ช้า Sesame Oilกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid)กรดโอเลอิก (Oleic acid)กรดไขมันไม่อิ่มตัว 60-70%วิตามิน E คุณสมบัติ ทำให้สบู่ไม่เหม็นหืนง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังมีกลิ่นเฉพาะตัว ทำให้สบู่แข็งตัวช้าค่อนข้างแพง Soy Bean Oilกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid)กรดโอเลอิก (Oleic acid)กรดไขมันไม่อิ่มตัว 60-70%วิตามิน E คุณสมบัติ ไม่เหม็นหืนง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ทำให้สบู่มีรูพรุน Sunflower Oilกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid) 70%กรดโอเลอิก (Oleic acid) กรดไขมันไม่อิ่มตัว 70-80%วิตามิน E คุณสมบัติ ไม่เหม็นหืนง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนุ่มนวล มีฟองน้อยทำให้สบู่แข็งตัวช้า น้ำมันที่ดีต่อผิว จากน้ำมนที่มีใน Mind Map จะมีส่วนนึงที่เป็นน้ำมันที่มีส่วนประกอบของวิตามิน E ซึ่งเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว จึงแบ่งอยู่ในพวกที่ดีต่อผิวแต่จะมีข้อเสียต่อสบู่คือฟองน้อยบ้าง ไม่แข็งบ้าง แข็งช้าบ้าง ดังนี้น้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันที่ดีต่อสบู่ และจะมีอีกกลุ่มที่ให้ฟองเยอะแข็งเร็ว แต่จะมีข้อเสียคือทำให้สบู่เหม็นและผิวแห้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์ม สารในสบู่ ด่าง มี 2 ชนิดคือโซเดียมไฮดรอกไซด์สำหรับทำสบู่เหลวและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ใช้สำหรับทำสบู่ก้อนที่มีขายอยูตามท้องตลาดมี 3 ชนิด คือแบบเล็ดแบน มีความบริสุทธิ์ต่ำ ใช้สำหรับล้างห้องน้ำ แบบไข่ปลาหรือไข่มุกมีความบริสุทธิ์ปานกลาง ใช้สำหรับทำสบู่และแบบสุดท้ายคือแบบครึ่งวงกลม มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีราคาแพง ใช้สำหรับทำการทดลองหรือปฏิบัติการ กรดไขมัน ในน้ำมัน ในน้ำมันต่างๆจะมีกรดไขมันหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้กรดไลโนเลอิก เป็นสารตั้งต้น ทำให้ผิวชุ่มชื้นกรดลอริก ฆ่าเซลล์มะเร็งกรดปาล์มิติก สารต่อต้านมะเร็งกรดไมริสติก ปรับสภาพผิวกรดสเตียริก เป็นสารตั้งต้นกรดโอเลอิก เป็นกรดที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เอง ไม่ทำให้เป็นโรคหัวใจและมีแนวโน้มว่าจะไม่ทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด ไขมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตไขมันอิ่มตัว ส่วนมากจะมีในเนื้อหรือไขมันสัตว์ไขมันไม่อิ่มตัว มี 2 ประเภท คือ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ได้จากพืชไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ได้จากพืชและสัตว์น้ำ กรดไขมันอิ่มตัว VS ไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ทำให้เป็นโรค ไขมันไม่อิ่มตัวช่วยป้องกันโรค ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่ในธรรมชาติทั้งคู่และดีทั้ง 2 อย่าง ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวทนความร้อนได้ดีกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสามรถรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานได้ สารอื่นๆในสบู่ น้ำหอม สารกันเสีย สมุนไพร กลิ่น วิตามิน สี สารลดความกระด้าง สารทำให้ข้น
Create Your Free Infographic!