Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2012 2013 г.19 850 лв. 2011 г.44 546 лв. 2012 г.31 453 лв. 1 За деца Насочени финансови средства на стойност: 31 453 лева I CAN TOO насочва пълната стойност на даренията, които са направени под условие, без да удържа % за административни разходи. Дарителят избира бенефициента. 2 За съществуващи Центрове: насочване на дарители и дарения на стойност: 28 685 лева 4 За повишаване oсведомеността за проблемите на деца със специални нужди: привлечени нефинансови средства на стойност: 1 754 611 лева Насочване на дарители през цялата година; включване на децата в културни меропрятия, подпомагащи тяхната интеграция. 3 За създаване на Център за деца с аутизъм, Пловдив: привлечени средства на стойност: 22 000 лева Насочени нефинансови средства: посредническа дейност за привличане на дарители и дрения на стойност: 74 704 лева Посредническа дейност за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти и лечебнидобавки; консумативи (памперси, хигиенни материали, абсорбиращи продукти); двигателна и психолого–педагогическа рехабилитация на деца с трайни увреждания; нови помощни технически средства и ортопедични съоръжения за деца с двигателни увреждания, както и осигуряванена такива, които са употребявани; транспортни разходи до болнични заведения, центрове за рехабилитация, специализирани училища; медицински консултации, прегледи, лабораторни изследвания, операции, манипулации и др.; насочване на подкрепа за подпомагане образованието на здрава сестра на дете с увреждане, която защитава докторска степен с оперно пеене. Привличане на партньори и доброволци, които се включват в реновиране на Центъра с работа, материали и време. Промотиране на социални инициативи, информативни културни и медийни събития чрез: външна реклама: City Light Posters, Billboards, медийно отразяване; популяризиране мисията на организацията на концерти и изложби, детски мероприятия. Популяризиране създаването на Центъра в Пловдив и привличане на фирми за безвъзмездното му реновиране.
Create Your Free Infographic!